• - Dnes, v nedeľu 9.júna bude v Košiciach Deň rodiny. O 15.00 bude sv.omša v katedrále a po nej o 16.00 program pre rodiny pri Dolnej bráne.
  • - V štvrtok, 13.júna je deň modlitieb za našu farnosť a všetkých veriacich. Je to celodenná arcidiecézna poklona k sv.oltárnej. V Čižaticiach pozývam k adorácii od 14.00 na polhodinové intervaly adorovania, zapíšte sa do zoznamu a v Kecerovciach bude adorácia od 16.30 do sv.omše.
  • - 14.6.1891 košický biskup Msgr.Zsigmund Bubisc konsakroval kostol Najsvätejšej Trojice v Boliarove. Na budúcu nedeľu si to pripomenieme modlitbou a obetou sv.omše za všetkých veriacich a dobrodincov chrámu v Boliarove.
  • - 14.júna bude diakonská vysviacka 2 diakonov a 15.júna o 10.00 bude kňazská vysviacka 5 kňazov v katedrále. Pozývam veriacich k modlitbe za novovysvätených. Novokňazi budú: Matej Fečo zo Stuľan, Jaroslav Grocký z Prešov-Sekčov, Valentín Harničár z Malého Šariša, Šimon Mesarč z Veľkej Lodiny a Vojtech Turko z Lastoviec.
  • - Arcibiskupský úrad Košice vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie účtovník. Žiadosť posielať do 18.6.2024.
  • - Na kostol v Kecerovciach darovali 1.prijímajúce deti a ich rodičia 50€.

 

Pondelok       10.6.

Féria

17.00

18.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok           11.6.

sv.Barnabáš, spomienka

16.00

17.00

18.00

Boliarov

Bunetice

Herľany

   

Streda             12.6.

Féria

       

Štvrtok           13.6.

sv.Anton Paduánsky, spomienka

ARCIDIECÉZNA ADORÁCIA VO FARNOSTI

14.00

17.00

16.30

18.00

Čižatice- vyloženie sviatosti

Čižatice – sv.omša

Kecerovce- vyloženie sviatosti

Kecerovce – sv.omša

   

Piatok             14.6.

Féria

       

Sobota           15.6.

Féria

17.00

18.00

Bačkovík

Čižatice

   

Nedeľa          16.6.

 11. nedeľa cez rok B

8.00

9.00

12.15

Herľany

Bunetice

Vtáčkovce

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Boliarov – výročie konsakrácie kostola

Kategorie: Oznamy