• - Dnes je zbierka na kostolné potreby.
  • - Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na charitu. Svojou štedrosťou podávame pomocnú ruku a nádej tým, ktorí sa ocitli v stave núdze, biedy a odkázanosti na druhých.
  • - Na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci, výmena ružencových tajomstiev.
  • - dnes je Slávnosť Krista Kráľa, končí sa cirkevný rok.
  • - Na budúcu nedeľu je Prvá adventná nedeľa a Požehnanie adventných vencov bude na začiatku sv.omše, prineste si adventné vence.
  • - od 21.11.2021 sa modlíme Deviatnik k sv.Ondrejovi, patrónovi našej Košickej arcidiecézy.
  • - prvopiatkový týždeň, p.farár spovedá pred sv. omšou podľa rozpisu a v piatok aj p. kaplán.
  • - Na budúcu sobotu 2.12.2023 o 10.00 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare.
  • - V sobotu 2.12.2023 o 10.00 v košickej katedrále sú kňazské rekolekcie pri sviatku sv.Ondreja, patróna našej diecézy.
  • - Na budúcu nedeľu je odpust v Opinej, ku sv. Barbore. Pozývam všetkých na odpustovú sv. omšu.
  • - Dnes je 38. svetový deň mládeže.

Pondelok     27.11.

Féria

17.00

18.00

Herľany

Bačkovík      

   

Utorok         28.11.

Féria

       

Streda         29.11.

Féria

       

Štvrtok       30.11.

sv.Ondrej, apoštol, sviatok

17.00

18.30

Bunetice     16.30 spoveď

Čižatice         18.00 spoveď

   

Piatok           1.12.

Féria, 1.piatok v mesiaci

16.30

18.00

Opiná           16.00 spoveď

Kecerovce   17.15 spoveď

17.00

18.00

Boliarov       16.30 spoveď

Bačkovík     17.40 spoveď

Sobota         2.12.

Panna Mária v sobotu

ľubovoľná spomienka

10.00

 

10.00

17.00

18.00

Ondrejské rekolekcie sv.omša, Dóm sv. Alžbety.

 

stretko prvop. deti na fare

Vtáčkovce

Bačkovík

   

Nedeľa       3.12.

 

1.adventná nedeľa

8.00

9.00

10.00

11.00

Herľany

Boliarov

Bunetice

Opiná

8.00

9.30

11.00

Čižatice

Kecerovce

Opiná – odpust

Kategorie: Oznamy