Liturgický prehľad od 14.12.2020 do 20.12.2020

 

PO:   Svätého Jána od kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

SO:   Svätého Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

 

Dnes je zbierka na rádio Lumen

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
14.12.2020 Pondelok Opiná 17:00 sv. spoveď

17:30

   
15.12.2020 Utorok Herľany

8:30

spov. chorých 9:00

 H., Ž., R.

16.12.2020 Streda Čižatice

19:00

vianočná sv.spoveď

17:30

17.12.2020 Štvrtok Bunetice

17:00

vianočná sv.spoveď

16:30

Herľany

19:00

vianočná sv.spoveď

17:30

18.12.2020 Piatok Boliarov

18:00

vianočná sv.spoveď

17:30

Bačkovík

19:00

vianočná sv.spoveď

18:30

  .        
19.12.2020 Sobota Kecerovce

11:30

vianočná sv.spoveď

9:30

Vtáčkovce

17:00

vianočná sv.spoveď

16:30

  . Bunetice

18:00

   
  .        
20.12.2020 Nedeľa Opiná             

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce                      

9:30

Bačkovík

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

  .    

 

Pri návšteve kostola je potrebné dodržiavať aktuálne proti pandemické opatrenia

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad od 7.12.2020 do 13.12.2020

 

PO: Svätého Ambróza, biskup a učiteľa Cirkvi – Spomienka

UT:   Nepoškvrnené počatie Panny Márie – Slávnosť , slávime ako prikázaný sviatok

 

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary na Charitu vo výške 395 eur

Na budúcu nedeľu je zbierka na Rádio Lumen

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
7.12.2020 Pondelok Opiná

8:30

Vtáčkovce

17:00

Čižatice

19:00

8.12.2020 Utorok Boliarov

17:00

Bunetice

17:00

Kecerovce

18:00

Opiná

18:00

Herľany

19:00

Bačkovík

19:00

9.12.2020 Streda Čižatice

8:30

9:15 spoveď chorých  
10.12.2020 Štvrtok Bačkovík

18:00

18:30 spoveď chorých  
11.12.2020 Piatok Kecerovce

6:00

8:30 spoveď chorých  
.

 

12.12.2020 Sobota Vtáčkovce

17:00

Herľany

18:00

.        
13.12.2020 Nedeľa Bačkovík

8:00

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

.

Objednané knihy vyzdvihnite si v sakristii.

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad od 30. 11.2020 do 6.12.2020

PO:   Svätý Ondrej, apoštol, hlavný patrón Košickej diecézy – Sviatok

ŠT:    Svätý František Xaverský, kňaz, – Spomienka, prvý štvrtok v mesiaci

PI:    Svätej Barbory, panny a mučenice – Ľubovoľná spomienka, prvý piatok v mesiaci, zasvätený úcte Božského Srdca Ježišovho

SO:   Prvá sobota v mesiaci,zasvätená úcte Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

 

Dnes je zbierka na charitu

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
30.11.2020 Pondelok Opiná 17:00 sv. spoveď

17:30

   
1.12.2020 Utorok Bačkovík 17:15 spoveď

18:00

Boliarov 16:30spoveď

17:00

. Herľany 17:45spoveď

18:30

2.12.2020 Streda Čižatice17:15 spoveď

18:00

3.12.2020 Štvrtok Bunetice 16:30 spoveď

17:00

4.12.2020 Piatok Kecerovce 17:15 spoveď

18:00

 
.          
5.12.2020 Sobota Bačkovík

18:00

 
   
.          
6.12. 2020 Nedeľa .Opiná – odpust

8:00

Herľany

8:00

.Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

.Vtáčkovce, Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

 

Zimné kántrové dni: Streda, piatok a sobota, záväzný je jeden deň, modlíme sa za príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.V nedeľu srdečne pozývam na odpust sv. Barbory do Opinej . Hlavný celebrant a kazateľ vdp. dekan Cyril Hišem

Kategorie: Oznamy

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
22.11.2020 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

 

 

Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu.

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
23.11.2020 Pondelok Opiná

8:30

24.11.2020 Utorok
25.11.2020 Streda Čižatice

18:00

26.11.2020 Štvrtok Bačkovík

18:00

27.11.2020 Piatok Kecerovce

8:30

 
28.11.2020 Sobota Vtáčkovce

17:00

Čižatice

18:00

         
29.11.2020 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Bunetice

11:00

Boliarov

11:00

Poznámka: Na budúcu nedeľu, pri všetkých svätých omšiach, požehnanie adventných vencov.

Ponúkame publikáciu “Evanjelium na každý deň”, záujemci, nahláste sa u kostolníka, čím skôr.

 

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad od 19.10.2020 do 25.10.2020

 

Počas týždňa slúžim sväté omše vo farskom kostole.

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
19.10.2020 Pondelok
20.10.2020 Utorok
21.10.2020 Streda
22.10.2020 Štvrtok
23.10.2020 Piatok
  .
24.10.2020 Sobota Boliarov

 

  .        
25.10.2020 Nedeľa Opiná

 

Herľany

 

Kecerovce

 

Bačkovík

 

Bunetice

 

Čižatice

 

 

Od 25.10.2020 zimný čas

Od 24.10.2020 do 1.11.2020, platí zákaz vychádzania, z tohto dôvodu rušíme nedeľný rozpis sv. omši. Nevysluhujú sa žiadne sviatosti, pohreby sú iba na cintoríne, prítomní musia mať rúška a dodržiavať 2m odstup

V prípade potreby, zaopatrenia chorých, kontaktujte duchovného otca na t. č. 0905 942 832

Kategorie: Oznamy