Liturgický prehľad od 10.2.2020 do 16.2.2020

 

 

PO: Svätej Školastiky, panny – Spomienka

UT: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej – Ľubovoľná spomienka

SO: Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
10.2.2020 Pondelok Opiná

8:00

 
11.2.2020 Utorok Herľany

18:00

 
12.2.2020 Streda Čižatice

18:00

 
13.2.2020 Štvrtok Bačkovík

18:00

 
14.2.2020 Piatok Kecerovce

17:00

   
.    
15.2.2020 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

.  
16.2.2020 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

.

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 3.2.2020 do 9.2.2020

 

PO: Svätého Blažeja, biskupa a mučeníka – Ľubovoľná spomienka

ST:  Svätej Agáty, panny a mučenice – Spomienka

ŠT:  Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov – Spomienka, prvý štvrtok v mesiaci

PI:   Prvý piatok v mesiaci

SO: Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
3.2.2020 Pondelok Opiná

8:00

 
4.2.2020 Utorok Herľany

18:00

17:15 sv. spoveď
5.2.2020 Streda Bunetice 16:30 spoveď

17:00

Boliarov16:30spoveď

17:00

Bačkovík 17:45 spoveď

18:30

Čižatice 17:45

18:30

6.2.2020 Štvrtok Opiná 17:30 spoveď

18:00

 
7.2.2020 Piatok Kecerovce 17:00 spoveď

18:00

 
.
8.2.2020 Sobota Vtáčkovce 16:30 spoveď

17:00

Bunetice

18:00

.
9.2.2020 Nedeľa Bačkovík

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Boliarov

9:30

Herľany

11:00

Čižatice

11:00

.

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 27.1.2020 do 2.2.2020

 

UT: Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

PI:   Svätého Jána Bosca, kňaza – Spomienka

SO: Večer – Obetovanie Pána – požehnanie hromničiek, požehnanie hrdiel

 

Pán Boh zaplať, za milodary na pastoráciu mládeže ACM/UPC, vo výške 284 eur    

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
27.1.2020 Pondelok Opiná

8:00

28.1.2020 Utorok Herľany

18:00

29.1.2020 Streda Čižatice

18:00

30.1.2020 Štvrtok Bačkovík

18:00

31.2.2020 Piatok Kecerovce

17:00

.
1.2.2020 Sobota Vtáčkovce

17:00

Čižatice

18:00

.
2.2.2020 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Bačkovík

11:00

.

Poznámka: Pri všetkých nedeľných svätých omšiach bude na začiatku požehnanie Hromničiek, po svätej omši, požehnanie hrdiel

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 20.1.2020 do 26.1.2020

UT: Svätej Agnesy, panny a mučenice – Spomienka

ST: Svätého Vincenta, diakona a mučeníka – Ľubovoľná spomienka

PI: Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi – Spomienka

SO: Obrátenie svätého Pavla, apoštola – Sviatok

Dnes je zbierka na pastoráciu mládeže ACM/UPC a stretnutie hospodárskej rady o 14:00 na fare

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
20.1.2020 Pondelok Opiná

8:00

20.1.2020 Pondelok Opiná – evanjelický kostol

18:00

Bohoslužba slova
21.1.2020 Utorok Herľany

8:00

21.1.2020 Utorok Opiná – kostol sv. Barbory

18:00

Bohoslužba slova
22.1.2020 Streda Bunetice

8:00

   
23.1.2020 Štvrtok Boliarov

8:00

   
24.1.2020 Piatok Kecerovce

17:00

.
25.1.2020 Sobota Vtáčkovce

17:00

Herľany

18:00

.
26.1.2020 Nedeľa Bačkovík

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

.

Od 18. do 25. januára,týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.Bohoslužba slova:

Pondelok: 20.1.2020 o 18:00 Evanjelický kostol Opiná, kazateľ Jozef Juraško, farár v Červenici.

Utorok: 21.1.2020 o 18:00 Kostol svätej Barbory v Opinej, kazateľka Anna Debnárová farárka z Budimíra

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 13.1.2020 do 19.1.2020

 

PI: Svätého Antona, opáta – Spomienka

SO: Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Pastoráciu mládeže ACM/UPC

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
13.1.2020 Pondelok Opiná

8:00

14.1.2020 Utorok Herľany

18:00

15.1.2020 Streda Čižatice

18:00

16.1.2020 Štvrtok Bačkovík

18:00

17.1.2020 Piatok Kecerovce

17:00

.
18.1.2020 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bačkovík

18:00

.
19.1.2020 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Od 18.1.2020 do 25.1.2020 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Na budúcu nedeľu stretnutie hospodárskej rady na fare o 14:00 hod.  

Kategorie: Oznamy