Liturgický prehľad od 28.8.2023 do 3.9.2023

- Prebieha mimoriadna zbierka v celej farnosti v období august/september na prerábku kúpelne/WC a kúpu nábytku do denných izieb na fare, zodpovedný za zbierku sú kurátori v každej filiálke.

- na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci, výmena ružencových tajomstiev.

- prvopiatkový týždeň p.farár spovedá pred sv. omšou podľa rozpisu.

- na budúcu nedeľu je zbierka na kostol.

- 29.8.2023 v utorok v Kecerovciach na fare bude stretnutie detí, chlapcov a dievčat. Začneme o 9.30 sv.omšou v kostole v Kecerovciach a potom bude program na fare: hry, súťaže, opekačka a o 14.00 záver programu. Srdečne pozývam miništrantov a všetky deti.

 

 

Pondelok     28.8.

sv.Augustín,spomienka

           

Utorok         29.8.

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

9.30

17.00

18.30

Kecerovce

Opiná

Herľany

 

16.15 spoveď

18.00 spoveď

     

Streda         30.8.

Féria

16.30

18.30

Bačkovík

Čižatice

16.00 spoveď

17.30 spoveď

     

Štvrtok       31.8.

Féria

17.00

18.30

Bunetice

Boliarov

16.15 spoveď

18.00 spoveď

     

Piatok         1.9.

Féria, 1.piatok v mesiaci

18.00

Kecerovce 17.00 spoveď      

Sobota       2.9.

Féria, P.M. v sobotu

18.00

Bačkovík        

Nedeľa       3.9.

 

22.nedeľa rok A

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Boliarov

8.00 Herľany

9.30 Bunetice

11.00 Čižatice

 

 - 2.9.2023 v Obišovciach bude fatimská sobota a kňazské rekolekcie a požehnanie nového vonkajšieho oltára. O 9.00 bude modlitba ruženca a 10.00 sv. omša.

- 5.výročie blahorečenia Anny Kolesárovej, bude 1.9.2023 vo Vysokej nad Uhom. Sv.omša o 10.30. od 9.30 modlitba ruženca, prestávka na obed, o 13:30 pásmo slová, hudby a svedectiev, hudobný hosť Poetica musica a  adorácia. Nech blahoslavená Anka pomáha mnohým žiť skutočné kresťanské a ľudské hodnoty. Príďte načerpať duchovné a duševné sily a vyprosiť milosti pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

- 8.10.2023 v Košiciach v katedrále o.arcibiskup požehná manželské páry, ktoré majú v tomto roku jubileá – 50, 55 a 60 a viac rokov. Pozývame na túto slávnosť aj jubilujúcich manželov z našej farnosti. Nahláste sa v sákristii.

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 21.8.2023 do 27.8.2023

- Prebieha mimoriadna zbierka v celej farnosti v období august/september na prerábku kúpelne/WC a kúpu nábytku do denných izieb na fare, zodpovedný za zbierku sú kurátori v každej filiálke.

- v Herľanoch cez týždeň bude mať sv. omše o. Jozef Heske so spoločenstvom rodín Oáza.

- 2.9.2023, v sobotu, v Obišovciach bude fatimská sobota a kňazské rekolekcie a požehnanie nového vonkajšieho oltára. O 9.00 bude modlitba ruženca a 10.00 sv. omša.

 

 

Pondelok     21.8.

Sv.Pius X.,spomienka

           

Utorok         22.8.

 Panna Mária Kráľovná

spomienka

17.30 Opiná 19.45 adorácia

20.15 Herľany

     

Streda         23.8.

Ružena Limska

ľubovoľná spomienka

17.30

18.30

Bačkovík

Čižatice

9.30 Herľany      

Štvrtok       24.8.

Sv. Bartolomej

sviatok

17.30

18.30

Bunetice

Boliarov

9.30 Herľany      

Piatok         25.8.

Féria

18.00

Kecerovce 9.30 Herľany      

Sobota       26.8.

Féria, P.M. v sobotu

18.00 Herľany 9.30 Herľany      

Nedeľa       27.8.

 

21.nedeľa rok A

8.00

9.30

11.00

Bačkovík

Kecerovce

Čižatice

11.30 Herľany 8.00

9.30

11.00

Opiná

Bunetice

Boliarov

 

 

-5.výročie blahorečenia Anny Kolesárovej, bude 1. septembra 2023 vo Vysokej nad Uhom. Sv.omša o 10.30. od 9.30 modlitba ruženca, prestávka na obed, o 13:30 pásmo slová, hudby a svedectiev doprevádzané kapelou Poetica musica a  na záver adorácia. Nech blahoslavená Anka pomáha mnohým žiť skutočné kresťanské a ľudské hodnoty. Príďte načerpať duchovné a duševné sily a vyprosiť milosti pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 14.8.2023 do 20.8.2023

- v utorok 15.8. je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie, pri sv.omšiach sa budú požehnávať byliny a kvety.

- Vyhlasujeme mimoriadnu zbierku v celej farnosti v období august/september na prerábku kúpelne/WC a kúpu nábytku do denných izieb na fare, zodpovedný za zbierku sú kurátori v každej filiálke.

 

Pondelok     14.8.

sv.Maximilián M.Kolbe,sp.

večerná omša zo sviatku

    17.00 Herľany

Farár z KNV na tábore v Herľanoch

     

Utorok         15.8.

 Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť

17:00

18:00

19.00

Bačkovík

Kecerovce

Boliarov

17.00 Herľany

18.00 Herľany

17.00

18:00

19:00

Čižatice

Opiná

Bunetice

 

Streda         16.8.

  1. Štefan Uhorský, sp.
    17.00 Herľany      

Štvrtok       17.8.

Féria

    17.00 Herľany      

Piatok         18.8.

Féria, sv. Helena

18.00 Kecerovce        

Sobota       19.8.

Féria, sv. Ján Eudes

18.00 Boliarov        

Nedeľa       20.8.

 

20.nedeľa rok A

8.00 

9.00

10.30

Opiná 

Bunetice

Čižatice-odpust v gr.kat.chráme

    8.00

9.30

11.00

Herľany

Kecerovce

Bačkovík

 

 

Zápisnica FER (Farskej ekonomickej rady) 07/2023:

 

Prítomný: duchovný otec Stanislav Ščerba, Kundrát, Kováč, Taiš, Forgáč st., Forgáč ml., Forgáčová, Porubská, Mitaľová, Vaňo, Bohdanovský, Horňák, Bodnárová.

 

Predmet FER: – prejednanie stavu farskej budovy, – finančná situácia Farského úradu.

–        plán práce:

–        upratovanie fary po maľovaní

–        upratovanie fary v periodicite 2x ročne

–        prerábka kúpelne a WC

–        výbava kuchyne

–        kúpa sedacej súpravy v zadnej obývačke

–        kúpa vonkajšieho sedenia pre vchodom do farskej budovy

–        kúpa nábytku do denných izieb ( 2 izby)

Keďže finančné prostriedky na fare sú obmedzené na prevádzku farskej budovy, preto bola schválená členmi FER mimoriadna zbierka na prerábku kúpelne/WC a kúpu nábytku do denných izieb.

Ostatné veci sa už nakúpili, čo nám financie dovolili.

Preto FER schválili vyhlásiť mimoriadnu zbierku v celej farnosti v období august/september, zodpovedný za zbierku sú kurátori v každej filiálke a spomínaná kúpelňa s WC sa bude prerábať v zimnom období. Denné izby sa s nábytkom vybavia na jar 2024.

 

Zapísala: Ing. Forgáčová; Dňa: 16.7.2023, Kecerovce fara

 

Kategorie: Oznamy

                                                                 Liturgický prehľad od 7.8.2023 do 13.8. 2023

 

- 9.8. je výročný deň zriadenia Košickej arcidiecézy z roku 1804.

- Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť!

 

Pondelok     7.8.

sv.Sixtus a sv.Kajetán

           
Utorok         8.8.

sv. Dominik

17.30

18.30

Opiná

Herľany

       
Streda         9.8.

sv.Terézia Benedikta od Kríža, Edita Steinová sviatok

17.30

18.30

Bačkovík

Čižatice

       
Štvrtok       10.8.

sv. Vavrinec, sviatok

17.30

18.30

Bunetice

Boliarov

       
Piatok         11.8.

sv. Klára, sp.

9.00 Kecerovce        
Sobota       12.8.

Féria,sv.JanaF.deChantal

18.00 Bunetice        
Nedeľa       13.8. 

19.nedeľa rok A

8.00

9.30

11.00

Herľany

Bačkovík

Boliarov

  8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Čižatice

 

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 31.7.2023 do 6.8. 2023

- na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci, výmena ružencových tajomstiev.

- Porciunkulové odpustky:

2.augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálach úplné odpustky Porciunkuly.

Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (verím v Boha), a tri podmienky: vyspovedaný, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca.

- Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť!

 - OHLÁŠKY: Vtáčkovce: sv. manželstva rozhodli sa prijať Michal Slepčík, rím.kat., syn Miroslava a Angely r. Balogovej z Beniakoviec a Denisa Gáborová,rím.kat., dcéra Petra a Denisy r. Žigovej z Vtáčkoviec sa ohlasujú po tretíkrát, v modlitbách za snúbencov.

 

Pondelok   31.7.

sv.Ignác z Loyoly, sp.

           
Utorok         1.8

sv.Alfonz M.de Liguori, sp.

           

Streda         2.8.

Féria, sv. Euzébius

           

Štvrtok         3.8.

Féria

           

Piatok           4.8.

sv.Ján Mária Vianney, sp.

           

Sobota         5.8.

Féria, P.Mária Snežná

      18.00 Herľany  

Nedeľa        6.8. 

18.nedeľa rok A

PREMENENIE PÁNA

11.00  Bunetice   8.00

9.30

11.00

Bačkovík

Kecerovce

Čižatice

 

 

Kategorie: Oznamy