Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša ČervenicaVás pozýva na

Farské

MISIE

31. 3. – 7. 4. 2019

V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka:

Neodmietni toto pozvanie.

 

Váš duchovný otec a Pátri misionári Minoriti

 

www.minoriti.sk

Program farských misiíČERVENICA 2019

 

Nedeľa – 31.03Sv. omše s úvodnou misijnou kázňou – podľa nedeľného poriadku.

 

Tuhrina  - 8.00Lúčina –   9.15

Červenica – 11.00

 

Po obede -  Krížová cesta za rodiny S NÁUKOU PRE RODINY

Tuhrina  - 13.30

Lúčina –   13.30

Červenica – 15.00

Pondelok – 1.04.Sv. omše s misijnou kázňou – Hriech/Obrátenie  a príprava na sviatosť zmierenia.

 

- Sv. omša s misijnou kázňou – Červenica18.00- Sv. omša s misijnou kázňou – Tuhrina 17.00

­- Sv. omša s misijnou kázňou    Lúčina –   19.00

Utorok – 2.04Sv. omša s misijnou kázňou – Krst a obnovenie krstných sľubov.

 

Na sv. omšu si doneste sviece.

- Sv. omša s misijnou kázňou – Červenica18.00- Sv. omša s misijnou kázňou – Tuhrina 17.00

­- Sv. omša s misijnou kázňou    Lúčina –   19.00

Streda – 3.04Vyloženie Sviatosti oltárnej k poklone – 9.00

- Sv. omša s misijnou kázňou – Eucharistia a pobožnosť chleba. – Zmierenie farníkov.

Na sv. omšu si doneste so sebou chlieb

- Sv. omša s misijnou kázňou – Červenica18.00- Sv. omša s misijnou kázňou – Tuhrina –    17.00

­- Sv. omša s misijnou kázňou    Lúčina –      19.00

 

Štvrtok – 4.04 

- Sv. omša s misijnou kázňou – Láska a obnovenie manželských sľubov.

 

­- Sv. omša s misijnou kázňou – Červenica18.00- Sv. omša s misijnou kázňou – Tuhrina 17.00

­- Sv. omša s misijnou kázňou    Lúčina –   19.00

Piatok – 5.04Do obeda navštívime chorých v domácnostiach, prosíme o ich nahlásenie – 9.00 –

 

- Sv. omša s misijnou kázňou pre chorých a starších – Utrpenie.

SV. OMŠA SO SVIATOSŤOU POMAZANIA NEMOCNÝCH.

­- Sv. omša s misijnou kázňou – Červenica18.00- Sv. omša s misijnou kázňou – Tuhrina 17.00

­- Sv. omša s misijnou kázňou    Lúčina –   19.00

 

 

Sobota – 6.04 

- Sv. omša s misijnou kázňou – Posledné veci. Po sv. omší sprievod na cintorín a modlitby za zosnulých.

­- Sv. omša s misijnou kázňou – Červenica8.00- Sv. omša s misijnou kázňou – Tuhrina 17.00

­- Sv. omša s misijnou kázňou    Lúčina –   19.00

Nedeľa 7.04 

Sv. omše zo záverečnou misijnou kázňou

a POŽEHNANIE MISIJNÉHO KRÍŽA

Tuhrina  - 8.00Lúčina –   9.15

Červenica – 11.00

 

­

SVIATOSŤ ZMIERENIA

PONDELOK - LUČINA od 16.00

 

UTOROK - TUHRINA – od 16.00

 

STREDA – ČERVENICA od 16.00

 

 

RÍMSKO KATOLÍCKA FARNOSŤ SVÄTÉHO MIKULÁŠA ČERVENICA

Červenica č. 60, 082 07 Tuhrina,

Tel.: 051/ 77 902 54, Mobil 0944 213 680

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 18.3.2019 do 24.3.2019

 

UT: Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie- Slávnosť

 

 

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary na charitu, vo výške 292 eur

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
18.3.2019 Pondelok Opiná

8:00

19.3.2019 Utorok Herľany

18:00

20.3.2019 Streda Čižatice

18:00

21.3.2019 Štvrtok Bačkovík

8:00

22.3.2019 Piatok

Kecerovce

18:00

17:30 krížová cesta
.
23.3.2019 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bunetice

18:00

.
24.3.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

24.3.2019 Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

24.3.2019 Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Počas pôstu konáme pobožnosť krížovej cesty v nedeľu a v piatok. Čas podľa vlastnej dohody.

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad od 11.3.2019 do 17.3.2019

 

ST: Výročie zvolenia Svätého Otca pápeža Františka – 2013

 

Dnes je zbierka na charitu

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
11.3.2019 Pondelok Opiná

8:00

12.3.2019 Utorok Herľany

18:00

13.3.2019 Streda Čižatice

18:00

14.3.2019 Štvrtok Bunetice

8:00

15.3.2019 Piatok Kecerovce

18:00

17:30 krížová cesta
.
16.3.2019 Sobota Čižatice

18:00

.
17.3.2019 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

17.3.2019 Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

17.3.2019 Boliarov

11:00

Bačkovík

11:00

.

Počas pôstu konáme pobožnosť krížovej cesty v nedeľu a v piatok. Čas podľa vlastnej dohody.

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 4.3.2019 do 10.3.2019

 

ST: Popolcová streda – deň prísneho pôstu, jeme iba 3X denne, iba raz dosýta, bez mäsa

ŠT: Svätá Perpetua a Felicita, mučenice – Spomienka, prvý štvrtok v mesiaci

PI: Svätý Ján z Boha, rehoľník – Spomienka

SO: Svätej Františky Rímskej, rehoľníčky – Spomienka

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
4.3.2019 Pondelok Opiná

8:00

Rankovce-pohreb 10:00
5.3.2019 Utorok Bunetice

18:00

6.3.2019 Streda Boliarov – popolec

17:00

Kecerovce – popolec

17:00

6.3.2019 Streda Herľany – popolec

18:00

Čižatice – popolec

18:00

7.3.2019 Štvrtok Bačkovík

18:00

8.3.2019 Piatok Kecerovce

18:00

   .
9.3.2019 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

   .
10.3.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Bačkovík

11:00

Čižatice

11:00

Počas pôstu konáme pobožnosť krížovej cesty v nedeľu a piatok. Čas podľa vlastnej dohody.

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad od 25.2.2019 do 3.3. 2019

PI: Prvý piatok v mesiaci zasvätený k úcte Božského srdca Ježišovho

SO: Prvá sobota v mesiaci zasvätená úcte Srdca Panny Márie

 

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
25.2.2019 Pondelok Opiná 8:00 sv.  spoveď

8:30

26.2.2019 Utorok Herľany   17:15 spoveď

18:00

Boliarov16:30 spoveď

Bačkovík17:30spoveď

17:00

18:15

27.2.2019 Streda Čižatice 17:15 spoveď

18:00

28.2.2019 Štvrtok Bunetice 17:30 spoveď

18:00

1.3.2019 Piatok Kecerovce 17:00spoveď

18:00

.
2.3.2019 Sobota Vtáčkovce 16:30 spoveď

17:00

Bunetice

17:00

2.3.2019 Opiná

18:00

Bačkovík

18:00

.
3.3.2019 Nedeľa Čižatice

8:00

3.3.2019 Kecerovce

9:30

3.3.2019 Herľany

11:00

.

Poznámka: V nedeľu 3.3.2019 príde na pastoračnú návštevu otec arcibiskup Bernard Bober, 9:30 Kecerovce, 11:00 Herľany

Kategorie: Oznamy