Liturgický prehľad od 23.12.2019 do 29.12.2019

UT:  Štedrý deň 24.12. – Narodenie Pána – Slávnosť s oktávou

ST:  Narodenie Pána 25.12. – Slávnosť – deň slávnosti

ŠT:   Svätého Štefana, prvého mučeníka –Sviatok

PI:   Svätého Jána , apoštola a evanjelistuSviatok

SO:  Svätých Neviniatok, mučeníkovSviatok

NE: Prvá nedeľa po narodení Pána – Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – Sviatok

Celodiecézna zbierka na Prešov 29.12.2019

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
23.12.2019 Pondelok Opiná

8:00

24.12.2019 Utorok Kecerovce

24:00

25.12.2019 Streda Bačkovík               .Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce        .Bunetice

9:30

Boliarov

9:30

                       .Vtáčkovce

11:00

Čižatice

11:00

26.12.2019 Štvrtok Herľany

8:00

Opiná

8:00

Boliarov

9:00

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

27.12.2019 Piatok Kecerovce

8:00

.
28.12.2019 Sobota Kecerovce

8:00

.
29.12.2019 Nedeľa Opiná              . Bačkovík

8:00

Herľany

8:00

                       .Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Vtáčkovce       .Čižatice     

11:00

Boliarov

11:00

24.12., Kto chce miništrovať, nech si prinesie šaty, budem veľmi rád, keď budete so mnou pri oltári

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 16.12.2019 do 22.12.2019

 

SO:   Svätého Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
16.12.2019 Pondelok Opiná

8:00

Pred sv. spoveď  
17.12.2019 Utorok Bunetice

8:00

Pred sv. spoveď  
18.12.2019 Streda Bačkovík

8:00

Pred sv. spoveď  
19.12.2019 Štvrtok Boliarov

8:00

Pred sv. spoveď  
20.12.2019 Piatok Kecerovce

8:00

  .        
   
  .        
22.12. 2019 Nedeľa Opiná               .Herľany

8:00

Bačkovík

8:00

                      .Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Vtáčkovce     .Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

  .    

 

Vianočná svätá spoveď, sobota 21.12.2019:    Kecerovce – 14:00 , Čižatice – 15:00, Herľany – 16:00

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 9.12.2019 do 15.12.2019

 

PO: Nepoškvrnené počatie Panny Márie – Slávnosť , slávime ako prikázaný sviatok

ŠT:   Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej – Ľubovoľná spomienka

PI:   Svätej Lucie, panny a mučenice – Spomienka

SO: Svätého Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

 

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary na Charitu vo výške 358 eur

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
9.12.2019 Pondelok Opiná

17:00

Boliarov

17:00

Kecerovce

18:00

Bačkovík

18:00

Čižatice

19:00

Herľany

19:00

10.12.2019 Utorok Herľany

8:00

8:45 spoveď chorých
11.12.2019 Streda Čižatice

8:00

8:45 spoveď chorých  
12.12.2019 Štvrtok Bačkovík

8:00

8:45 spoveď chorých  
13.12.2019 Piatok Kecerovce

8:00

8:45 spoveď chorých  
.        
14.12.2019 Sobota Vtáčkovce

17:00

 
Čižatice

18:00

 
.        
15.12.2019 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Bačkovík

11:00

Boliarov

11:00

.

9.12.2019 – Bunetice 8:00 svätá omša, 8:45 spoveď chorých

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 2.12.2019 do 8.12.2019

 

UT:   Svätého Františka Xaverského, kňaza – Spomienka

ST:   Svätej Barbory, panny a mučenice – Ľubovoľná spomienka

ŠT:   Prvý štvrtok v mesiaci, deň modlitieb za duchovné povolania

PI:   Svätého Mikuláša, biskupa – Ľubovoľná spomienka, prvý piatok v mesiaci

SO: Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi – Spomienka, prvá sobota v mesiaci

 

Dnes je zbierka na charitu

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
2.12.2019 Pondelok    
3.12.2019 Utorok Herľany

18:00

17:30 spoveď  
4.12.2019 Streda Opiná 16:30

17:00

Čižatice 17:45 spoveď

18:30

5.12.2019 Štvrtok Bunetice 17:30 spoveď

18:00

Boliarov 16:30 spoveď

17:00

5.12.2019 Štvrtok Bačkovík 17:30 spoveď

18:00

6.12.2019 Piatok Kecerovce

18:00

17:15 spoveď  
.          
7.12.2019 Sobota Vtáčkovce

17:00

16:30 spoveď  
Bunetice

18:00

   
.          
8.12. 2019 Nedeľa Opiná – odpust

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

.

Zimné kántrové dni: Streda, piatok a sobota, záväzný je jeden deň, modlíme sa za príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad od 25.11.2019 do 1.12.2019

 

PO:   Svätej Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice – Ľubovoľná spomienka

SO:   Svätého Ondreja, apoštola – Sviatok, hlavný patrón Košickej arcidiecézy

 

Pán Boh zaplať za milodary, na zbierku sv. Alžbety vo výške 313 eur

 

Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu.

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
25.11.2019 Pondelok Opiná

8:00

26.11.2019 Utorok Herľany

18:00

27.11.2019 Streda Bačkovík

8:00

28.11.2019 Štvrtok Bunetice

17:00

29.11.2019 Piatok Kecerovce

8:00

 
30.11.2019 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bačkovík

18:00

         
1.12.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

Poznámka:Na budúcu nedeľu pri všetkých sv. omšiach požehnávame adventné vence.

Kategorie: Oznamy