Liturgický prehľad od 17.6.2019 do 23.6.2019

 

ŠT: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - Slávnosť, prikázaný sviatok, slávime ako nedeľu

PI: Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka – Spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
17.6.2019 Pondelok Opiná

8:00

18.6.2019 Utorok Herľany

18:30

19.6.2019 Streda Vtáčkovce

17:30

Čižatice

18:30

20.6.2019 Štvrtok Bunetice

17:00

Opiná

17:00

Bačkovík

18:00

Boliarov

18:00

Kecerovce

19:00

Herľany

19:00

21.6.2019 Piatok Kecerovce

18:30

.
22.6.2019 Sobota Vtáčkovce

18:00

Opiná

19:00

.
23.6.2019 Nedeľa Boliarov

8:00

Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

Počas júna sa modlíme Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Dnes je odpust v Boliarove. Každý je srdečne pozvaný. Kazateľ vdp. Patrik Šarišský

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 10.6.2019 do 16.6.2019

 

PO: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi – Spomienka

ST: Svätého Barnabáša, apoštola – Spomienka

ŠT: Nášho Pána Ježiša Krista Najvyššieho a Večného Kňaza – Sviatok

 

PI:Košice – Dóm sv. Alžbety – 10:00 diakonská vysviacka

SO: Košice – Dóm sv. Alžbety – 10:00 kňazská vysviacka

 

Pán Boh zaplať za milodary na kresťanské masmédia vo výške 300 eur

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
10.6.2019 Pondelok Opiná

8:00

11.6.2019 Utorok Herľany

8:30

12.6.2019 Streda Bačkovík

8:00

13.6.2019 Štvrtok Kecerovce

18:00

14.6.2019 Piatok Kecerovce

18:30

.
15.6.2019 Sobota Vtáčkovce

18:00

Bačkovík

19:00

.
16.6.2019 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Boliarov – odpust

11:00

Čižatice

11:00

16.6.2019 Nedeľa Najsvätejšej Trojice

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 3.6.2019 do 9.6.2019

PO: Svätého Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov – Spomienka

ST: Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka – Spomienka

ŠT: Prvý štvrtok v mesiaci deň modlitieb za duchovné povolania

PI:   Prvý piatok v mesiaci

Budúca nedeľa – Zoslanie Ducha Svätého – Slávnosť

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
3.6.2019 Pondelok Opiná

8:30

8:00 svätá spoveď
4.6.2019 Utorok Herľany

18:30

17:45 svätá spoveď
5.6.2019 Streda Čižatice

18:30

17:45 svätá spoveď
6.6.2019 Štvrtok Bunetice 18:00 spoveď

18:30

Boliarov17:00 spoveď

17:30

6.6.2019 Bačkovík18:30spoveď

19:00

7.6.2019 Piatok Kecerovce

18:30

17:45 svätá spoveď
.
8.6.2019 Sobota Vtáčkovce

18:00

Boliarov

19:00

.
9.6.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Bačkovík

11:00

Čižatice

11:00

Počas júna sa modlíme Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 27.5.2019 do 2.6.2019

 

Prosebné dni: Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom sú prosby za úrodu a rozličné potreby.

ŠT:  Nanebovstúpenie Pána – Slávnosť, prikázaný sviatok, slávi sa ako nedeľa

 

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
27.5.2019 Pondelok Opiná

8:00

28.5.2019 Utorok Herľany

18:30

29.5.2019 Streda Vtáčkovce

18:00

Čižatice

19:00

30.5.2019 Štvrtok Opiná

17:00

Bunetice

17:00

Bačkovík

18:00

Boliarov

18:00

Kecerovce

19:00

Herľany

19:00

31.5.2019 Piatok Kecerovce

18:00

.
1.6.2019 Sobota Vtáčkovce

18:00

Čižatice

19:00

.
2.6.2019 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Boliarov

11:00

Bačkovík

11:00

Poznámka: V sobotu o 10:00 v Kecerovciach bude svätá spoveď pred prvým svätým prijímaním

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 20.5.2019 do 26.5.2019

 

 

ST: Svätej Rity z Casie, rehoľníčky – Ľubovoľná spomienka

SO: Svätého Gregora VII. Pápeža – Ľubovoľná spomienka

 

Pán Boh zaplať za milodary na seminár vo výške 313 eur

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
20.5.2019 Pondelok Opiná

8:00

21.5.2019 Utorok Herľany

18:30

22.5.2019 Streda Čižatice

18:30

23.5.2019 Štvrtok Bačkovík

18:30

24.5.2019 Piatok Kecerovce

8:00

.
25.5.2019 Sobota Voľby

 

Bačkovík

19:00

.
26.5.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

Poznámka:V stredu o 19:15 stretnutie prvoprijímajúcich na fare.

Kategorie: Oznamy