Liturgický prehľad od 5.11.2018 do 11.11.2018

 

PI:   Výročie posviacky Lateránskej baziliky - Sviatok

SO:   Svätého Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – Spomienka

 

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
5.11.2018 Pondelok Opiná

8:00

6.11.2018 Utorok Herľany

18:00

7.11.2018 Streda Čižatice

18:00

8.11.2018 Štvrtok Boliarov

18:00

9.11.2018 Piatok Kecerovce

17:00

 
10.11.2018 Sobota Čižatice

18:00

   
         
11.11.2018 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Boliarov

11:00

Bačkovík

11:00

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 29.10.2018 do 4.11.2018

ŠT:   Všetkých svätých – Slávnosť

PI:   Spomienka na všetkých verných zosnulých, prvý piatok v mesiaci

SO: Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka, prvá sobota v mesiaci

 

Úprimné Pán Boh zaplať, za milodary na misie vo výške 342 eur.

1.1.2018 Dušičková pobožnosť na cintoríne o 14:00, Kecerovce

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
29.10.2018 Pondelok Opiná

11:00

Emília Kummerová

pohreb

30.10.2018 Utorok Bunetice 7:30 spoveď

8:00

Opiná 7:30 spoveď

8:00

Bačkovík 8:45 spoveď

9:30

Herľany 8:45 spoveď

9:30

31.10.2018 Streda Vtáčkovce 16:30 spoveď

17:00

Čižatice 18:00 spoveď

19:00

1.11.2018 Štvrtok Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Boliarov

9:30

Bačkovík

11:00

Bunetice

11:00

2.11.2018 Piatok Bačkovík

17:00

Kecerovce

18:00

2.11.2018 Piatok Herľany

19:00

   
  .        
3.11.2018 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

  .        
4.11.2018 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Bačkovík

11:00

Čižatice

11:00

Podmienky získavania odpustkov za zomrelýchod 1.11. do 8.11. sú: Svätá omša, sväté prijímanie v milosti poväcujúcej, modlitba na úmysel svätého Otca – Verím v Boha, Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu, návšteva cintorína, modlitba za duše v očisci- Odpočinutie večné…

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 22.10.2018 do 28.10.2018

 

PO:   Svätého Jána Pavla II., pápeža – Ľubovoľná spomienka

SO:   Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

Dnes je zbierka na misie, za milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
22.10.2018 Pondelok Herľany

9:00

13:00 pohreb V. Tkáč Bačkovík
23.10.2018 Utorok Opiná

8:00

24.10.2018 Streda Čižatice

8:00

25.10.2018 Štvrtok Boliarov

18:00

17:30 svätá spoveď pred dušičkami
26.10.2018 Piatok Kecerovce

18:00

17:00 svätá spoveď pred dušičkami
  .
27.10.2018 Sobota Vtáčkovce

17:00

Opiná

18:00

  .        
28.10.2018 Nedeľa Herľany

8:00

Bačkovík

8:00

Boliarov

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Bunetice

11:00

Pobožnosť svätého ruženca, pol hodinu pred svätou omšou, mimo svätej omše, pobožnosti svätého ruženca podľa vlastnej dohody.

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 15.10.2018 do 21.10.2018

 

PO:   Svätej Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi – Spomienka

UT:   Svätej Margity Márie Alacoque, panny –  Ľubovoľná spomienka

ST:   Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka – Spomienka

ŠT:   Svätého Lukáša, evanjelistu – Sviatok

SO: Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

Na budúcu nedeľu je zbierka na misie

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
15.10.2018 Pondelok Opiná

8:00

   
16.10.2018 Utorok Herľany

18:00

   
17.10.2018 Streda Kňazské rekolekcie    
18.10.2018 Štvrtok Bunetice

18:00

 
19.10.2018 Piatok Kecerovce

17:30

 
  .        
20.10.2018 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bunetice

18:00

  .        
21.10.2018 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Boliarov

9:30

Bačkovík

11:00

Čižatice

11:00

Pobožnosť svätého ruženca, pol hodinu pred svätou omšou, mimo svätej omše, pobožnosti svätého ruženca podľa vlastnej dohody.

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 8.10.2018 do 14.10.2018

 

 

ŠT:   Sväteho Jána XXIII., pápeža – Ľubovoľná spomienka

SO: Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
8.10.2018 Pondelok Opiná

8:00

9.10.2018 Utorok Herľany

18:00

 Kecerovce Hudáková H.  14:00pohreb
10.10.2018 Streda Boliarov

8:00

11.10.2018 Štvrtok Bačkovík

18:00

12.10.2018 Piatok Kecerovce

17:30

  .
13.10.2018 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bačkovík

18:00

  .        
14.10.2018 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Boliarov

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Bunetice

11:00

Pobožnosť svätého ruženca, pol hodinu pred svätou omšou, mimo svätej omše, pobožnosti ruženca podľa vlastnej dohody.

Kategorie: Oznamy