Liturgický prehľad od 16.9.2019 do 22.9.2019

 

ST:   Svätého Kornélia, pápeža, Cypriána, biskupa, mučeníkov – Spomienka

PI:   Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoloč. muč. – Spomienka

SO: Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu– Sviatok

 

Dnes je zbierka na rádio Lumen

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
16.9.2019 Pondelok Opiná

8:00

17.9.2019 Utorok Herľany

18:00

18.9.2019 Streda Čižatice

18:00

19.9.2019 Štvrtok Bunetice

18:00

20.9.2019 Piatok Kecerovce

18:00

  .
21.9.2019 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bunetice

18:00

  .        
22.9.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

10:30

Čižatice

11:00

Pozor!!!   Nový oznam

Naša farnosť pripravuje farskú púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na horu Butkov a na Spišskú Kapitulu, dňa 12. októbra (sobota) 2019. Zaujemci o túto púť sa môžu telefonicky nahlásiť u duch. otca Štefana na čísle 0918 510 398 do 28. septembra t.r. Poplatok za púť je 20 €. Tí, ktorí sa prihlásia na púť, v najbližšiu nedeľu nech prinesú peniaze do sakrestie svojho kostola.

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 9.9.2019 do 15.9.2019

 

NE: Dnes je 105. Svetový deň migrantov a utečencov /Pius X. 1914/

ŠT: Najsvätejšieho mena Panny Márie – Ľubovoľná spomienka

PI: Svätého Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi – Spomienka

SO:   Povýšenie svätého kríža – Sviatok

 

Na budúcu nedeľu je zbierka na rádio Lumen

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
9.9.2019 Pondelok Opiná

8:00

 10:00pohrebE.Palaščáková Kecerovce
10.9.2019 Utorok Herľany

18:00

11.9.2019 Streda Bačkovík

8:00

12.9.2019 Štvrtok Boliarov

18:00

13.9.2019 Piatok Kecerovce

18:00

.
14.9.2019 Sobota Čižatice

10:00

Vtáčkovce

16:00

Bačkovík

18:00

.
15.9.2019 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice –   odpust

11:00

Boliarov

11:00

Srdečne pozývam všetkých, v nedeľu, na odpust do Čižatíc. Hlavný celebrant a kazateľ Mons. prof. ThDr. JCDr. Anton Fabián PhD

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 2.9.2019 do 8.9.2019

 

UT: Svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – Spomienka

ŠT: Prvý štvrtok v mesiaci, deň modlitieb za duchovné povolania

PI: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätej Alžbety – Sviatok

SO:   SvätéhoMarka Križina, Melichára Grodzieckeho, Štefana Pongrácza, mučemíkov –

         Spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
2.9.2019 Pondelok Opiná 18:00 spoveď

18:30

3.9.2019 Utorok Herľany 17:45 spoveď

18:30

4.9.2019 Streda Čižatice 17:45 spoveď

18: 30

5.9.2019 Štvrtok Bunetice 18:00 spoveď

18:30

Boliarov 16:30 spov.

17:00

Bačkovík 18:00 spov.

18:30

6.9.2019 Piatok Kecerovce17:30 spoveď

18:30

.
7.9.2019 Sobota Vtáčkovce

17:00

.
8.9.2019 Nedeľa Čižatice

7:30

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Bačkovík –   odpust

11:00

Herľany

11:00

Pozývam na odpust do Bačkovíka, hlavný celebrant a kazateľ dp. Jozef Juraško, farár v Červenici.

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 26.8.2019 do 1.9.2019

 

UT: Svätej Moniky – Spomienka

ST:   Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, – Spomienka

ŠT: Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa - Spomienka

SO: Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
26.8.2019 Pondelok Opiná

8:00

27.8.2019 Utorok Herľany

8:00

28.8.2019 Streda Čižatice

8:00

29.8.2019 Štvrtok Boliarov

8:00

30.8.2019 Piatok Kecerovce

8:00

.
31.8.2019 Sobota Vtáčkovce 16:30 spov.

17:00

Bunetice

18:00

.
1.9.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Boliarov

9:30

Bačkovík

11:00

Čižatice

11:00

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 19.8.2019 do 25.8.2019

 

UT: Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi – Spomienka

ST:   Svätého Pia X., pápeža – Spomienka

ŠT: Panny Márie Kráľovnej - Spomienka

SO:   Svätého Bartolomeja, apoštola – Sviatok

 

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
19.8.2019 Pondelok Opiná

8:00

20.8.2019 Utorok Kecerovce

18:00

21.8.2019 Streda Čižatice

8:00

22.8.2019 Štvrtok Bunetice

8:00

23.8.2019 Piatok Bačkovík

8:00

.
24.8.2019 Sobota Bunetice

16:30

Boliarov

17:30

Čižatice

18:30

.
25.8.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Herľany

11:00

Kategorie: Oznamy