Liturgický prehľad od 12.3.2018 do 18.3.2018

 

SO: Svätého Patrika, biskupa – Spomienka

       Dnes je 28. výročie biskupskej vysviacky Mons. Alojza Tkáča, em. košického arcibiskupa

       metropolitu /1990/

       Zahalenie kríža.  

                            

       Na buducu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaných kresťanov

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
12.3.2018 Pondelok Opiná

8:00

13.3.2018 Utorok Herľany

18:00

14.3.2018 Streda Čižatice

18:00

15.3.2018 Štvrtok Boliarov

18:00

16.3.2018 Piatok Kecerovce

18:00

17:30 krížová cesta
.
17.3.2018 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bunetice

18:00

.
18.3.2018 Nedeľa Bačkovík

8:00

Opiná

8:00

Boliarov

9:30

Kecerovce

9:30

Herľany

11:00

Čižatice

11:00

.

V pôstnom období je možnosť prejaviť zájem o každodennú myšlienku na adrese www.zamyslenia.kbs.sk

POZOR! Z 24.3. na 25.3. zmena času!

V nedeľu 18.3.2018 o 14:00 bude v Čižaticiach Krížova cesta po dedine. Srdečne pozývame všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle.

Kategorie: Oznamy