Liturgický prehľad od 19.3.2018 do 25.3.2018

PO: Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie – Slávnosť

SO: POZOR!!! Zmena času

 

Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaných kresťanov

Veľkonočná svätá spoveď: Sobota 24.3.2018 Kecerovce 14:00, Čižatice 15:00, Herľany 16:00

                                                                        

       Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
19.3.2018 Pondelok Opiná

8:00

8:30 spoveď chorých
20.3.2018 Utorok Herľany

8:00

8:30 spoveď chorých
21.3.2018 Streda Čižatice

8:00

8:00 spoveď chorých
22.3.2018 Štvrtok Bunetice

18:00

17:00 svätá spoveď
23.3.2018 Piatok Kecerovce/ Mudrovce

8:00

spoveď chorých 9:00 spoveď
Kecerovce

18:00

17:30 krížová cesta
.
24.3.2018 Sobota Kecerovce

8:00

7:30 svätá spoveď 8:30 krst
.
25.3.2018 Nedeľa Opiná

8:00

Bačkovík

8:00

Kecerovce

9:30

Boliarov

9:30

Herľany

11:00

Čižatice

11:00

Bunetice

10:30

Vtáčkovce

11:30

Každodennú myšlienku môžete získať na adrese: www.zamyslenia.kbs.sk

 

Kategorie: Oznamy