Liturgický prehľad od 3.8.2020 do 9.8.2020

 

 

UT:Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza – Spomienka

ŠT: Premenenie Pána – Sviatok, prvý štvrtok v mesiaci

PI:Prvý piatok v mesiaci

SO: Svätého Dominika, kňaza – Spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
3.8.2020 Pondelok Opiná 8:00 spoveď

8:30

4.8.2020 Utorok Herľany 8:00 spoveď

8:30

5.8.2020 Streda Čižatice 17:30 spoveď

18:30

6.8.2020 Štvrtok Bačkovík   8:00 spoveď

8:30

7.8.2020 Piatok Kecerovce 17:30spoveď

18:30

.
8.8.2020 Sobota Bunetice

17:00

Boliarov

18:00

Opiná

19:00

.
9.8.2020 Nedeľa Bačkovík

8:00

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Herľany

19:00

 

 

Kategorie: Oznamy