• - Na budúcu nedeľu je v Kecerovciach odpustová slávnosť k patrónovi chrámu a farnosti svätému Ladislavovi. Pozývam všetkých!
  • - Dnes, v nedeľu 16.júna je Deň otcov. Ďakujeme a pamätáme v modlitbe.
  • - 31. augusta 2024 bude v Šaštíne blahorečený Ján Havlík, prenasledovaný za vieru a mučeník vernosti, mladý muž s nezlomnou túžbou stať sa kňazom a misionárom v Spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Po Titusovi Zemanovi a Anke Kolesárovej budeme mať nového blahoslaveného.
  • - 22. septembra 2024 v Košiciach bude Národný pochod za život.
  • - Evanjelizačný úmysel na jún 2024: Modlime sa za migrantov, čo utekajú pred vojnou i hladom a musia sa vydať na cestu plnú nebezpečenstiev a násilia, aby našli pohostinnosť a nové príležitosti v krajinách prijatia.
  • - Úmysel KBS na jún 2024: Aby kňazi boli vždy svedkami milosrdnej a dobročinnej Božej lásky.
  • - Letný miništrantský tábor-Obišovce. Bohoslovci z kňazského seminára organizujú tábor pre miništrantov v Obišovciach, 15.-19. júl 2024 v Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej. Pozvaní sú miništranti (chlapci) Košickej arcidiecézy, ktorí nasledujúci školský rok budú na druhom stupni ZŠ, teda v júni 2024 ukončia 4.,5.,6.,7.,8. ročník. Miništrantský tábor sa začína osobnou registráciou v Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach v pondelok 15. júla v čase 15.00 – 16.00 a končí v piatok 19. júla o 13.00 hod. Prihlásiť sa na Miništrantskú univerzitu môžete prostredníctvom tohto online formulára:https://form.feathery.io/to/U7wMjS… Prihlásenie Vám bude následne spätne potvrdené na Vašu e-mailovú adresu, ktorú zadáte v online formulári. V prípade akýchkoľvek otázok, kontakt: danieldzuris@gmail.com
  • - Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach a Domček – Pastoračné centrum Anny Kolesárovej pozývajú manželov, rodiny, rodinné či farské spoločenstvá s kňazmi na Púť rodín, ktorá sa uskutoční v nedeľu 23. júna 2024 vo Vysokej nad Uhom. Program začína o 10:00 svätou omšou, po nej pokračuje program pre rodiny. Téma púte “Stolujeme – spolu jeme” je inšpirovaná biblickým veršom “A keď s nimi stoloval…” (Sk 1, 14).

 

Pondelok       17.6.

Féria

17.00

18.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok           18.6.

Féria

16.00

17.00

18.00

Boliarov

Bunetice

Herľany

   

Streda             19.6.

sv.Romuald, ľub.spomienka

     

Štvrtok           20.6.

Féria

17.00

18.00

Kecerovce

Čižatice

   

Piatok             21.6.

sv.Alojz Gonzaga, spomienka

       

Sobota           22.6.

Féria

18.00

19.00

Boliarov

Vtáčkovce

   

Nedeľa          23.6.

 12. nedeľa cez rok B

8.00

9.30

11.00

Opiná

Bačkovík

Kecerovce – odpust

8.00

9.30

11.00

Herľany

Bunetice

Čižatice

Kategorie: Oznamy