Liturgický prehľad  od 17.7.2023 do 23.7.2023

 

- Ďakujem ženám a kurátorom z celej farnosti za upratanie a usporiadanie fary po maľbe a farského dvora.

- v sobotu 22. júla 2023 o 15:00 hod. sa v Bratislave na Jakubovom námestí celonárodný pochod Hrdí na rodinu. Ide už o 11. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Manželstvo chráni deti“. Bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.

- na budúcu nedeľu je tretí Svetový deň starých rodičov.

 

 

Pondelok  17.7.

sv.Andrej Svorad a Benedikt

           

Utorok      18.7.

Féria

18.00

19.00

Opiná

Herľany

       

Streda       19.7.

Féria

18.00

19.00

Čižatice

Bačkovík

       

Štvrtok     20.7.

Féria, sv. Apolinár

18.00

19.00

Bunetice

Boliarov

       

Piatok       21.7.

Féria, sv.Vavrinec

17.00 Kecerovce        

Sobota      22.7.

sv.MáriaMagdaléna,

sviatok

16.00

18.00

Herľany

Bačkovík

Herľany-sobášna aj nedeľná sv.omša      

Nedeľa      23.7.

 

16.nedeľa rok A

 8.00

 9.30

11.00

Herľany

Bunetice

Boliarov

   8.00

 9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Čižatice

 
Kategorie: Oznamy