Liturgický prehľad od 24.7.2023 do 30.7.2023

 

- dnes je tretí Svetový deň starých rodičov, ktorý pripadá na štvrtú júlovú nedeľu v bezprostrednej kalendárnej blízkosti liturgickej spomienky na sv.Joachima a Annu.

V modlitbách za všetkých starých a prastarých rodičov.

- na budúcu nedeľu budú zbierky na kostoly

 

- OHLÁŠKY:

Vtáčkovce: sv. manželstva rozhodli sa prijať Michal Slepčík, rím.kat., syn Miroslava a Angely r. Balogovej z Beniakoviec a Denisa Gáborová,rím.kat., dcéra Petra a Denisy r. Žigovej z Vtáčkoviec sa ohlasujú po prvýkrát a druhýkrát, v modlitbách za snúbencov.

 

Pondelok   24.7.

Féria, sv.Šarbel

           

Utorok       25.7.

sv. Jakub, sviatok

           

Streda         26.7.

sv. Joachim a Anna

           

Štvrtok       27.7.

sv. Gorazd a spoločníci

           

Piatok         28.7.

Féria

           

Sobota       29.7.

sv.Marta, Mária a Lazár

     

17.00

18.00

Herľany

Boliarov

 

Nedeľa       30.7.

17.nedeľa rok A

      

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Čižatice

 

 

Kategorie: Oznamy