• - V stredu, v piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Budeme v nich prosiť o príchod Kristovho kráľovstva do našich rodín, obnovu rodín i pokoj a spravodlivosť vo svete.
  • - Spovedanie chorých pred Vianocami a tiež Svätenie domov okolo Troch Kráľov, nahlásiť v sákrestii.
  • - Predvianočná spoločná spoveď bude 23.decembra 2023.
  • - V stredu, 13.12.2023 o 18.00 v Čakanovciach v evanjelickom kostole bude ekumenický adventný modlitebný večer, spolu s evanjelikmi a gréckokatolíkmi.

 

Pondelok     11.12.

sv.Damaz, ľub.spomienka

17.00

18.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok         12.12.

Panna Mária Guadalupská, ľub.spom.

17.00

18.00

Boliarov

Herľany

   

Streda         13.12.

sv.Lucia, spomienka

18.00

Čakanovce – evanjel. kostol ekum. modlitba    

Štvrtok       14.12.

sv.Ján z Kríža, spomienka

17.00

18.00

Bunetice

Čižatice

   

Piatok         15.12.

Féria

17.00

Kecerovce    

Sobota       16.12.

Féria

17.00

18.00

Vtáčkovce

Čižatice

   

Nedeľa       17.12.

 

3. adventná nedeľa

8.00

9.30

11.00

Opiná

Bunetice

Bačkovík

8.00

9.30

11.00

Herľany

Kecerovce

Boliarov

Kategorie: Oznamy