• - Dnes v nedeľu je zbierka na Pastoráciu mládeže ACM/UPC.
  • - Od 18.1. do 25.1.2024 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Zvlášť v modlitbách za jednotu veriacich kresťanov v našej farnosti.

 

Pondelok       15.1.

Féria

17.00

18.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok          16.1.

Féria

17.00

18.00

Boliarov

Herľany

   

Streda           17.1.

sv.Anton, opát

       

Štvrtok          18.1.

Féria

17.00

18.00

Bunetice

Čižatice

   

Piatok           19.1.

Féria

17.00

Kecerovce    

Sobota           20.1.

Féria, P.Márie v sobotu

17.00

18.00

Vtáčkovce

Bunetice

   

Nedeľa          21.1.

 3.nedeľa rok B

8.00

9.30

11.00

Herľany

Bačkovík

Čižatice

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Boliarov

Kategorie: Oznamy