• - na budúcu nedeľuje zbierka na kostolné potreby a je prvá nedeľa v mesiaci marec.
  • - V piatok a v nedeľu pobožnosť Krížovej cesty, podľa vlastnej dohody, väčšinou v nedeľu na záver sv.omši: Bunetice, Herľany, Čižatice. V Kecerovciach v piatok začneme krížovou cestou a po nej bude sv.omša.

 

Pondelok       26.2.

Féria

17.00

18.00

Opiná          16.30 spoveď

Bunetice     18.00 spoveď

   

Utorok          27.2.

Féria

       

Streda           28.2.

Féria

       

Štvrtok          29.2.

Féria

18.00

Čižatice        17.00 spoveď    

Piatok             1.3.

Féria

17.00

18.30

Kecerovce    16.15 spoveď

Herľany        18.00 spoveď

17.00

18.00

Boliarov        16.30 spoveď

Bačkovík       17.40 spoveď

Sobota           2.3.

Féria

17.00

18.00

Vtáčkovce

Bunetice

   

Nedeľa          3.3.

 3.pôstna nedeľa

8.00

9.30

11.00

Herľany

Bačkovík

Čižatice

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Boliarov

Kategorie: Oznamy