Liturgický prehľad od 4.9.2023 do 10.9.2023

 

- Prebieha mimoriadna zbierka v celej farnosti v období august/september na prerábku kúpelne/WC a kúpu nábytku do denných izieb na fare, zodpovední za zbierku sú kurátori v každej filiálke.

- dnes, v nedeľu je zbierka na kostol.

- 6.9. je výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Alžbety Uhorskej v Košiciach – Sviatok

- v piatok je sviatok Narodenia Panny Márie, v Bačkovíku je kostol zasvätený tomuto sviatku a preto na budúcu nedeľu je odpust v Bačkovíku, srdečne pozývam všetkých!

- od 1.9.2023 je menovaný za výpomocného duchovného do našej farnosti Dp. Cyril Hišem. Srdečne ho vítam. To znamená, že máme štyroch kaplánov: o. Matúš, o. Marián, o. Jozef a o. Cyril.

 

 

Pondelok     4.9.

Féria

Utorok         5.9.

 Féria

17.00

18.00

Opiná

Herľany

     

Streda         6.9.

Výročie posviacky Dómu sv. Alžbety – sviatok

         

Štvrtok       7.9.

Traja Košický mučeníci sv.Marek, Melichar, Štefan

17.00

18.00

Bunetice

Čižatice

Piatok         8.9.

Narodenie Panny Márie, sviatok

16.30

17.30

18.30

Boliarov

Kecerovce

Bačkovík – slávnosť

     

Sobota       9.9.

Féria, P.M. v sobotu

17.00

18.00

19.00

Vtáčkovce

Bunetice

Boliarov

     

Nedeľa       10.9.

23.nedeľa rok A

8.00

9.30

11.00

Herľany

Čižatice

Bačkovík

 

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Bačkovík – odpust kazateľ

 

 

Kategorie: Oznamy