17. september 2023

  • Prebieha mimoriadna zbierka v celej farnosti v období august/september na prerábku kúpelne/WC a kúpu nábytku do denných izieb na fare, zodpovedný za zbierku sú kurátori v každej filiálke.
  • Jesenné kántrové dni sú tento týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu.
  • na budúcu nedeľu je zbierka na Rádio Lumen.
  • na budúcu nedeľu, 24. septembra je odpust v Buneticiach o 11.00, srdečne pozývam všetkých!

 

Pondelok     18.9.

Féria

17.00

18.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok         19.9.

sv. Január, ľubovoľná spomienka

17.00

18.00

Boliarov

Herľany

   

Streda         20.9.

sv. Ondrej Kim, Pavol a spol. spomienka

       

Štvrtok       21.9.

sv. Matúš, apoštol, sviatok

17.00

18.00

Bunetice

Čižatice

   

Piatok         22.9.

Féria

18.00 Kecerovce    

Sobota       23.9.

sv. Páter Pio

spomienka

17.00

18.00

19.00

Boliarov

Vtáčkovce

Čižatice

   

 

Nedeľa       24.9.

 

25.nedeľa rok A

8.00

9.30

11.00

Herľany

Kecerovce

Bunetice – odpust

8.00

9.30

11.00

Opiná

Bačkovík

Bunetice- odpust – kazateľ

 

Vyhlásenie KBS k voľbám do NR SR:

Milí veriaci, drahí bratia a sestry, sme bezprostredne pred voľbami, keď si mnohí kladú nielen otázku koho voliť, ale aj či má vôbec zmysel pristúpiť k volebným urnám. Napriek tomu, že sa medzi ľuďmi rozmohla ľahostajnosť a rezignácia voči celospoločenskému a politickému dianiu, povzbudzujeme vás, aby ste nepodliehali nezáujmu a pasivite, ale rozhodovali ste sa pre zodpovednosť za spoločné dobro a blaho každého občana Slovenskej republiky.

Cirkev nevstupuje do politickej kampane, výber strany a kandidátov je na každom jednotlivcovi. Povzbudzujeme vás však, aby ste sa dobre oboznámili s programom konkrétnej politickej strany a nerozhodovali sa na základe emócií či zjednodušených úvah.

Sme povolaní používať rozum, pridŕžať sa evanjeliových hodnôt a na dobro každého muža a ženy sa pozerať cez Ježišovo posolstvo. Kresťan nech teda nevolí strany alebo poslancov, ktorí – povedané slovami pápeža Františka – podporujú „ideologickú kolonizáciu“, čiže súhlasia s potratmi, registrovanými partnerstvami, eutanáziou či genderovou ideológiou, alebo šíria dezinformácie, nenávisť a rozdelenie.

Pre správne rozlišovanie je potrebná múdrosť Ducha, ktorého máme prosiť, aby nás osvietil svojím poznaním. Rozlišovanie prebieha v tichu modlitby, ale je tiež spojené s našimi skutkami. Konať spravodlivo a čestne prináleží každému človeku, o to viac kresťanovi. Ježiš nám hovorí: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.“ Ak sa dáme viesť pravou Kristovou láskou voči blížnym, Duch pravdy nám otvorí oči a myseľ. My biskupi Slovenska sa za vás modlíme a zároveň pozývame všetkých k modlitbám za voľby. Vyprosujeme vám požehnanie i svetlo Ducha Svätého pre správne rozhodnutia. Bratislava, 14.9.2023

Kategorie: Oznamy