• v stredu, 18.10.2023, budú v Kecerovciach Kňazské dekanátne rekolekcie, sv. omša o 9.00 v kostole v Kecerovciach. Pozývam na sv. omšu všetkých!
  • mesiac október je ružencovým mesiacom. Pozývam k spoločnej modlitbe sv.ruženca.
  • na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.
  • 18.októbra sa koná akcia “Milión detí sa modlí ruženec”. www.miliondeti.sk., pozývam rodičov a deti aby sa prišli pomodliť v nedeľu sv.ruženec do kostola.
  • 20.októbra, v piatok, bude v Boliarove náuka 1.sv. prijímania, začíname sv. omšou a potom náuka, bude to detská sv. omša, pozývam všetky deti a tiež rodičov.
  • Záujemci o Zamyslenia na každý deň – 2024, nahláste sa v sákristii.

 

Pondelok   16.10.

sv.Margita Mária Alacoque

ľub. spomienka

17.00

18.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok       17.10.

sv. Ignác Antiochijský

spomienka

18.00

Herľany    

Streda       18.10.

sv. Lukáš, sviatok

9.00

 

17.45

Kecerovce - dekanátne kňazské rekolekcie

Herľany – o.Pokojný

   

Štvrtok       19.10.

sv. Pavol od Kríža, ľub. spomienka

14.45

17.00

18.00

Herľany – o.Pokojný

Bunetice

Čižatice

   

Piatok       20.10.

Féria

8.00

17.00

18.00

Herľany – o.Pokojný

Kecerovce

Boliarov – náuka pre deti

   

Sobota     21.10.

Panna Mária v sobotu, ľub. spomienka

17.00

18.00

Vtáčkovce

Herľany

   

 

Nedeľa     22.10.

 

29. nedeľa rok A

8.00

9.30

11.00

Bačkovík

Kecerovce

Boliarov

8.00

9.30

11.00

Opiná

Bunetice

Čižatice

Kategorie: Oznamy