• - Dnes je NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA. Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Zdôrazniť normatívnu hodnotu Božieho slova a poukázať na dôležitosť čítania, rozjímania a vykonávať dennú modlitbu s Božím slovom.
  • - zbierka na Pastoráciu mládeže ACM/UPC bola spolu 523€. Čižatice 87, Herľany 111, Opiná 40, Kecerovce 65, Bačkovík 60, Bunetice 70, Boliarov 60 a Vtáčkovce 30. Srdečne Pán Boh zaplať za všetky milodary!
  • - Do 25.1.2024 pokračuje Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov a zvlášť v modlitbách za jednotu veriacich kresťanov v našej farnosti.
  • - Na budúcu sobotu 27.1.2024 o 10.00 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare.

 

Pondelok       22.1.

sv.Vincent, diakon, ľub.spomienka

16.00

17.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok          23.1.

sv.Ján Almužník, spomienka

17.00

18.00

Boliarov

Herľany

   

Streda           24.1.

sv.František Saleský, spomienka

       

Štvrtok          25.1.

Obrátenie sv.Pavla, sviatok

17.00

18.00

Bunetice

Čižatice

   

Piatok           26.1.

sv.Timotej a Títus, spomienka

17.00

Kecerovce    

Sobota          27.1.

Féria, P.Márie v sobotu

17.00

18.00

Vtáčkovce

Opiná

   

Nedeľa          28.1.

4.nedeľa rok B

8.00

9.30

11.00

Bačkovík

Kecerovce

Boliarov

8.00

9.30

11.00

Herľany

Bunetice

Čižatice

 

Kategorie: Oznamy