• - Dnes, v nedeľu sú zbierky na kostolné potreby.
  • - Jarná zbierka na Charitu bola spolu 654€. Čižatice 135, Herľany 106, Opiná 50, Kecerovce 95, Bačkovík 75, Bunetice 90, Boliarov 80 a Vtáčkovce 23. Srdečne Pán Boh zaplať za všetky milodary!
  • - V piatok a v nedeľupobožnosti Krížovej cesty. Pozývam všetkých.
  • - Otec arcibiskup pozýva jubilujúcich manželov, ktorí slávia 25.výročie manželstva na sv.omšu 9.6.2024 o 15.00 v Dóme sv.Alžbety. Kto má záujem, nech sa nahlási u duchovného otca do konca marca.
  • - Extrémna krížová cesta bude 22.3.2024 v Košiciach. Je to možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej modlitbe putujúc po zastaveniach.
  • - V sobotu 9. marca 2024 bude v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach o 10.00 hod. spomienková sv.omša na zosnulého kardinála Jozefa Tomka pri príležitosti nedožitých stých narodenín a na zosnulého arcibiskupa Alojza Tkáča pri príležitosti deväťdesiatych narodenín. Pozývame vás k účasti na svätej omši a spomienke na našich zosnulých pastierov.
  • - Stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare bude až na budúcu sobotu 16.marca 2024 o 10.00.

 

Pondelok       4.3.

Féria

17.00

18.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok           5.3.

Féria

17.00

18.00

Boliarov

Herľany

   

Streda             6.3.

Féria

       

Štvrtok           7.3.

Féria

17.00

18.00

Bunetice

Čižatice

   

Piatok             8.3.

Féria

17.00

Kecerovce 16.30 kríž.cesta    

Sobota           9.3.

Féria

17.00

18.00

Vtáčkovce

Opiná

   

Nedeľa            10.3.

 

4.pôstna nedeľa

8.00

9.30

11.00

Bačkovík

Kecerovce

Boliarov

8.00

9.30

11.00

Herľany

Bunetice

Čižatice

Kategorie: Oznamy