• - Odpustky pre duše v očistci možno získať raz denne ešte v nasledujúcich dňoch až do 8.11., kto nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zomrelých, hoci iba v mysli a splní tri podmienky – sv.spoveď (čistota od akéhokoľvek hriechu, aj všedného), sv.prijímanie a modlitby na úmysel sv.Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu).
  • - 10.novembra, v piatok o 18.00 bude v Čižaticiach náuka pre deti, ktorý chcú prijať 1.sv. prijímanie a spoveď. Na sv.omšu príde p. Štefan Kondis, riaditeľ Pápežských misijných diel (PMD) Košickej arcidiecézy. Program začne o 17.15 modlitbou sv.ruženca s p. Štefanom Kondisom, ruženec Misijných diel a litánie a o 18.00 bude sv. omša a v nej prinesie relikviu bl. Paulíny Márie Jaricot, zakladateľky Diela šírenia viery a Živého ruženca a oboznámi nás s jej životom. Pozývam všetkých na tento program do Čižatíc.
  • - Zbierka na misie bola spolu 597€. Čižatice 130, Herľany 110, Vtáčkovce 40, Opiná 35, Kecerovce 80, Boliarov 50, Bačkovík 82, Bunetice 70.
  • - Zbierka pre farnosti postihnuté zemetrasením bola spolu 1572€. Čižatice 360, Herľany 335, Vtáčkovce, Opiná 73, Kecerovce 300, Boliarov 150, Bačkovík 114, Bunetice 240.
  • - Srdečne Pán Boh zaplať za všetky milodary.
  • - Dnes je zbierka na prvú nedeľu, zbierka na kostoly.

 

Pondelok     6.11.

Féria

17.00

18.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok         7.11.

Féria

18.15

Bunetice    

Streda           8.11.

Féria

 

17.00

18.00

8.30 rekolekcie kňazov Prešov

Boliarov

Kecerovce

   

Štvrtok          9.11.

Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

       

Piatok         10.11.

sv. Lev Veľký, spomienka

18.00

17.15

 

Čižatice – náuka pre deti

 

Herľany – o.M.Záleha hnutie Svetlo Život

   

Sobota       11.11.

sv. Martin z Tours, spomienka

17.00

12.00

Vtáčkovce

Herľany – o.M.Záleha

   

Nedeľa         12.11.

 

32. nedeľa rok A

8.00

9.30

9.30

11.00

Bačkovík

Herľany – o.M.Záleha

Kecerovce

Boliarov

8.00

9.30

11.00

Opiná

Bunetice

Čižatice

Kategorie: Oznamy