• - Dnes je dopoludnia 4.adventná nedeľa a popoludní už je vigília Narodenia Pána – Štedrý Večer.
  • - Polnočná sv.omša bude iba v Kecerovciach. Požehnanie betlehemov bude na začiatku polnočnej sv.omše. Prineste si betlehemy a môžete si zobrať aj betlehemské svetlo.
  • - Pri sv. omšiach na Vianoce 25.12. si pri slovách Vyznania viery „ a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny …“ pokľakneme z úcty k tajomstvu Vtelenia Božieho Syna.
  • - Na budúcu nedeľu je sviatok sv.Rodiny a na záver sv.omše bude požehnanie rodínobnova manželských sľubov a tiež bude ďakovná koncoročná pobožnosť.
  • - V utorok na sv. Štefana príde do našej farnosti Spevácka skupina Hrabina z Myslavy. Vystúpi na záver sv. omše v Kecerovciach a na záver sv. omše v Čižaticiach.

 

Pondelok   25.12.

NARODENIE PÁNA

slávnosť

8.00

9.30

Bačkovík

Kecerovce

8.00

9.30

11.00

Herľany

Bunetice

Čižatice

Opiná

Vtáčkovce

Boliarov

Utorok       26.12.

 sv.Štefan, sviatok

8.00

9.00

10.00

11.00

Herľany

Bunetice

Bačkovík

Čižatice

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Boliarov

Streda       27.12.

sv.Ján apoštol, sviatok

       

Štvrtok     28.12.

sv.Neviniatka, sviatok

       

Piatok       29.12.

5.deň v oktáve narodenia Pána

       

Sobota     30.12.

6.deň v oktáve narodenia Pána

17.00

18.00

Vtáčkovce

Boliarov

   

Nedeľa     31.12.

 Nedeľa sv. Rodiny

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Čižatice

8.00

9.30

11.00

Herľany

Bunetice

Bačkovík

 

POŽEHNANÉ A MILOSTIPLNÉ VIANOČNÉ SVIATKY!

„Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoj.“ (Iz 9,5)

všetkým z farnosti Kecerovce a z filiálok

Bačkovík, Boliarov, Bunetice, Čakanovce, Čižatice, Herľany, Žirovce, Kecerovský Lipovec, Mudrovce, Rankovce, Opiná, Vtáčkovce

 želáme požehnané a milostiplné sviatky narodenia nášho Pána Ježiša Krista!

To všetko a Boží pokoj od Mocného Vám vyprosujú

 členovia kostolných rád a váš duchovný otec Stanislav.

Kategorie: Oznamy