• - V piatok a v nedeľupobožnosti Krížovej cesty. Pozývam všetkých.
  • - Extrémna krížová cesta bude 22.3.2024 v Košiciach. Je to možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej modlitbe putujúc po zastaveniach.
  • - 13.3.2024 je 11.výročie zvolenia sv.Otca Františka za pápeža, a 19.3. je výročie uvedenia do úradu. Pripomíname si a modlitbou prosíme o požehnanie pre jeho službu.
  • - Sme pred sviatkom sv.Jozefa prebieha deviatnik k sv.Jozefovi.
  • - Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu 16.marca 2024 o 10.00 na fare.

 

Pondelok       11.3.

Féria

17.00

18.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok           12.3.

Féria

17.00

18.00

Boliarov

Herľany

   

Streda             13.3.

Féria

       

Štvrtok           14.3.

Féria

17.00

18.00

Bunetice

Čižatice

   

Piatok             15.3.

Féria

17.00

Kecerovce    

Sobota           16.3.

Féria

 

 

17.00

18.00

10.00 náuka 1.prijímajúce deti na fare

 

Boliarov

Vtáčkovce

   

Nedeľa          17.3.

 5.pôstna nedeľa

8.00

9.30

11.00

Herľany

Bunetice

Čižatice

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Bačkovík

Kategorie: Oznamy