• - Dnes, v nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá.
  • -Dnes je 58.svetový deň Spoločenských komunikačných prostriedkov. Modlíme sa za kresťanské médiá.
  • - Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Obsahom je: Prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.
  • - Vo Veľkonočnom období, ktoré trvá 50 dní (do Sviatku Zoslania Ducha Svätého), sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.
  • - V kostole v Opinej sa budú vykonávať od pondelka kontrolné práce na drevenej podlahe, preto celý tento týždeň nebudú sv.omše.
  • - V Kecerovciach máme sochu sv. Jána Nepomuckého vo farskej záhrade, vďačný naším predkom, ktorí na príhovor sv.Jána Nepomuckého vyprosovali cez neho u Boha milosti pre našu farnosť.
  • - Dekanátne stretnutie chrámových hudobníkov, ktoré sa uskutoční v sobotu 18. mája na Farskom úrade sv. Alžbety v Košiciach, na Hlavnej 26.
  • - 9.júna o 15.00 bude sv.omša s o.arcibiskupom pre jubilujúcich manželov, ktorí majú 25.výročie manželstvav košickej katedrále. Nahláste sa do 24.mája.
  • - Pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska sa uskutoční 13. mája 2024 Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete. K zapojeniu sa do tejto modlitbovej akcie pozývame materské školy, základné a stredné školy, farnosti, hnutia a spoločenstvá, ale aj celé rodiny, spoločnou modlitbou posvätného ruženca, adoráciou pred Najsvätejšou Sviatosťou alebo zasvätením detí a mládeže Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

 

Pondelok       13.5.

Panna Mária Fatimská

ľub.spomienka

18.00

Bačkovík    

Utorok           14.5.

sv.Matej, sviatok

17.00

18.00

Boliarov

Herľany

   

Streda             15.5.

Féria

9.00

Rozhanovce – kňazské rekolekcie    

Štvrtok            16.5.

sv.Ján Nepomucký, spomienka

17.00

18.00

19.00

Bunetice

Čižatice

Kecerovce

   

Piatok             17.5.

Féria

       

Sobota            18.5.

Féria

16.00

17.00

Herľany – sobáš bez sv.omše

Vtáčkovce

   

Nedeľa            19.5.

 8.Veľkonočná nedeľa

Turíce-Zoslanie Ducha Svätého

8.00

9.30

11.00

Boliarov

Bunetice

Herľany

8.00

9.30

11.00

Bačkovík

Kecerovce

Čižatice

 

Kategorie: Oznamy