• - Na budúcu nedeľu, 9.júna je zbierka na kostolné potreby v Čižaticiach.
  • - V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V ten deň je svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov.
  • - Kecerovce-ohlášky: sviatosť manželstva rozhodli sa prijať: MIROSLAV GALAS-ZAUFAL, rím.kat.z Keceroviec, syn Miroslava a Moniky rod. Daňkovej a IVANA BAREJOVÁ, rím.kat. z Bretejoviec, dcéra Jozefa a Martiny rod. Fogarašovej, ohlasujú sa po tretíkrát. V modlitbách za snúbencov.
  • - zbierka na katolícke masmédiá: Kecerovce 50, Boliarov 60, Herľany 70, Vtáčkovce 30, Opiná 50, Bačkovík 33, Bunetice 60 a Čižatice 63. spolu 406€. Srdečne Pán Boh zaplať!
  • - zbierka na kňazský seminár: Kecerovce 100, Herľany 125, Vtáčkovce 40, Opiná 50, Bačkovík 72, Bunetice 100 a Čižatice 133. spolu 620€. Srdečne Pán Boh zaplať!

 

Pondelok       3.6.

sv.Karol Lwanga, spomienka

17.00

18.00

Opiná           16.30 spoveď

Bačkovík     17.45 spoveď

   

Utorok           4.6.

Féria

       

Streda             5.6.

sv.Bonifác, spomienka

       

Štvrtok           6.6.

sv. Norbert, ľub.spomienka

večerné sv.omše zo slávnosti

16.30

18.00

Bunetice   16.00 spoveď

Čižatice    17.00 spoveď

   

Piatok             7.6.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo,slávnosť

14.30

18.00

Boliarov kostol – pohreb a sv.omša

Kecerovce

18.00 Herľany   17.40 spoveď
Sobota           8.6.

Nepoškvrnené srdce Panny Márie spomienka

16.00

17.00

Herľany – sobáš bez sv.omše

Herľany – nedeľná sv.omša

 

Nedeľa          9.6.

10. nedeľa cez rok B

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Čižatice

8.00

9.30

11.00

Bačkovík

Bunetice

Boliarov

Kategorie: Oznamy