Liturgický prehľad od 22.11.2021 do 28.11.2021

 

PO:   Svätej Cecílie, panny a mučenice – Spomienka

ST:   Svätých Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov – Spomienka

ŠT:   Svätej Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice – Ľubovoľná spomienka

SO:   Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

Prvá adventná nedeľa, zbierka na charitu

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
22.11.2021 Pondelok Opiná

8:30

23.11.2021 Utorok Herľany

18:00

24.11.2021 Streda Bunetice

17:00

Čižatice

18:00

25.11.2021 Štvrtok Bačkovík súkromné sväté omše
26.11.2021 Piatok Kecerovce
 
27.11.2021 Sobota Bunetice

 

         
28.11.2021 Nedeľa Herľany

 

Opiná

 

Kecerovce

 

Bačkovík

 

Čižatice

 

Boliarov

 

Poznámka:   Z dôvodu pandémie od 25.11.2021 sväté omše sú súkromné, bez  účasti veriacich, až do odvolania.  Ruší sa aj  stretnutie birmovancov 3.12.2021.

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad  od 15.11.2021 do 21.11.2021

 

ST:    Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, Titul katedrály v Košiciach – Slávnosť

ŠT:   Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov – Ľubovoľná spomienka

SO:   Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

Na budúcu nedeľu je Nedeľa Krista Kráľa, ktorou sa končí liturgický rok

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
 15.11.2021   Pondelok Bunetice

8:30

16.11.2021 Utorok Herľany

18:00

 17.11.2021   Streda Čižatice

17:00

18.11.2021 Štvrtok Opiná

17:00

  19.11.2021   Piatok Kecerovce

17:00

 
  20.11.2021   Sobota Boliarov

17:00

         
  21.11.2021 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

Dnes sa končí možnosť objednať si publikáciu, Zamyslenia na každý deň 2022. Dnes sa uzatvára aj zoznam prihlásených na prijatie sviatosti birmovania. Prosím rešpektujte tieto termíny a nežiadajte dodatočne, ani publikáciu, ani dodatočné prihlasovanie na prijatie sviatosti. Ďakujem za porozumenie

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 8.11.2021 do 14.11.2021

 

UT:   Výročie posviacky Lateránskej baziliky – Sviatok

ST:   Svätého Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – Spomienka

ŠT:   Svätého Martina z Tours, biskupa – Spomienka

PI:    Svätého Jozafáta, biskupa a mučeníka – Spomienka

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
8.11.2021 Pondelok Opiná

8:30

   
9.11.2021 Utorok Herľany

18:00

   
10.11.2021 Streda Čižatice

17:00

   
11.11.2021 Štvrtok Bunetice

17:00

   
12.11.2021 Piatok Kecerovce

17:00

   
         
13.11.2021 Sobota Bačkovík

18:00

   
         
14.11.2021 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

Najbližšie stretnutie birmovancov bude v piatok 3.12.2021, po svätej omši, ktorej sa tiež treba, v rámci prípravy, zúčastniť. Prosím, svoj program , prispôsobte tak, aby každý mohol byť na stretnutí prítomný. Účasť nutná!

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 1.11.2021 do 7.11.2021

PO:Všetkých svätých – Slávnosť

UT:   Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

ŠT:   Svätého Karola Boromejského, biskupa – Spomienka, prvý štvrtok v mesiaci

Pán Boh zaplať za milodary na misie vo výške 646 eur: Bačkovík 101,Opiná 50, Herľany 88, Kecerovce 77, Bunetice 105, Čížatice 145, Boliarov 50, fara 30 eur.

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
1.11.2021 Pondelok Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

2.11.2021 Utorok Bunetice

16:00

Opiná

16:00

Čižatice

17:00

Kecerovce

17:00

Herľany

18:00

Boliarov

18:00

3.11.2021 Streda Čižatice

10:30

Pohrebná sv. omša  
4.11.2021 Štvrtok Bačkovík

17:30

   
5.11.2021 Piatok Kecerovce

17:00

Stretnutie birmov.

17:30

         
6.11.2021 Sobota Bunetice

17:00

   
         
7.11.2021 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Čižatice

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Bačkovík

11:00

Podmienky získania odpustkov za duše v očistci: Svätá omša, sväté prijímanie v milosti posväcujúcej, modlitba na úmysel svätého Otca – Verím v Boha, Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu, návšteva cintorína, modlitba za duše v očistci. Odpustky môžeme získavať celý mesiac november

Kto má záujem o Zamyslenia na každý deň – 2021, nech sa nahlási v sakristii

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 25.10.2021 do 31.10.2021

 

ŠT: Svätých Šimona a Júdu, apoštolov – Sviatok

 

Dnes je Misijná nedeľa spojená so zbierkou na misie

POZOR, ZMENA ČASU!!!

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
25.10.2021 Pondelok Opiná

8:30

26.10.2021 Utorok Herľany 17:30 spoveď

18:30

27.10.2021 Streda Čižatice 17:30 spoveď

18:30

28.10.2021 Štvrtok Bunetice 17:00 spoveď

17:30

Boliarov 17:00 spov.

17:30

Opiná 18:00 spveď

18:30

Bačkovík 18:00spov.

18:30

29.10.2021 Piatok Kecerovce 17:00 spov.

18:00

.
30.10.2021 Sobota Boliarov

18:00

.
31.10.2021 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

Prosím záujemcov prihlásených na prijatie sviatosti birmovania, aby v rámci prípravy na sviatosť sa v nedeľu a prikázaný sviatok zúčastňovali celej svätej omše a začali si vykonávať pobožnosť 9. Prvých piatkov, t.j. pristúpili ku svätej spovedi a v deň prvého piatku v mesiaci zúčastnili sa svätej omše a prijali Sviatosť Oltárnu.

Kategorie: Oznamy