Liturgický prehľad od 5.12.2022 do 11.12.2022

UT: Svätého Mikuláša, biskupa – Ľubovoľná spomienka

ST: Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi – Spomienka

ŠT:   Nepoškvrnené počatie Panny Márie – Slávnosť , slávime ako nedeľu

PI:   Preblahoslávenej Panny Márie Loretánskej – Ľubovoľná spomienka

 

Pán Boh zaplať za milodary na charitu vo výške 585 eur:Čižatice 91, Bačkovík 50, Herľany 80, Opiná 30, Vtáčkovce 30, Kecerovce 123, Boliarov 80, Bunetice 70, fara 30 eur

Dnes je zbierka na kostol

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
5.12.2022 Pondelok Opiná

9:00

6.12.2022 Utorok Bunetice

9:00

7.12.2022 Streda Bunetice

16:00

 
Boliarov

17:00

 
Čižatice

18:00

 
8.12.2022 Štvrtok Opiná

17:00

Bačkovík

17:00

Kecerovce

18:00

Herľany

18:00

9.12.2022 Piatok Kecerovce

17:00

 
.  
10.12.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

.          
11.12.2022 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

.

 

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad od 28.11.2022 do 4.12.2022

 

ST: Svätého Ondreja, apoštola – Sviatok – hlavný patrón arcidiecézy

ŠT: Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povilania

PI: Najsvätejšie srdce Ježišovo – prvý piatok

SO: Svätého Františka Xaverského, kňaza – Spomienka

 

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary, v rámci vzájomnej pomoci, na strechu fary vČervenici, vo výške 2 300 eur: Čižatice 360, rodina pána kurátora Pavla Sotáka 300, Bunetice 330, Kecerovce 255, Opiná 250, Bačkovík 240, Boliarov 200, Herľany 150, Vtáčkovce 70, fara 100 + 45 eur.

Dnes je zbierka na charitu

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
28.11.2022 Pondelok Opiná

9:00

29.11.2022 Utorok Bačkovík

10:00

Pohr. Al. Sokolová
30.11.2022 Streda Čižatice

18:00

 
1.12.2022 Štvrtok Herľany

17:00

 
2.12.2022 Piatok Kecerovce

17:00

 
.  
3.12.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bunetice

17:00

.       Herľany

18:00

4.12.2022 Nedeľa Opiná – odpust

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Spoveď v týždni podľa potreby pred sv. omšou, spoločná spoveď pred Vianocami 17. 12., podľa rozpisu pred sviatkami, budú spovedať piati kňazi.

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 21.11.2022 do 27.11.2022

UT:   Svätej Cecílie, panny a mučenice – Spomienka

ŠT:   Svätých Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov – Spomienka

PI:   Svätej Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice – Ľubovoľná spomienka

SO:   Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

         Končí sa cezročné obdobie

Pán Boh zaplať za milodary na dobročinnú zbierku sv. Alžbety vo výške 453 eur: Bačkovik 138, Buetice 80.Herľany 50, Čižatice 45, Kecerovce 40, Opiná 30, Boliarov 20, Vtáčkovce 20, fara 30

Dnes je dobročinná zbierka na strechu fary v Červenici

Prvá adventná nedeľa, zbierka na charitu

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
21.11.2022 Pondelok Kecerovce

10:30

pohrebná p.Daňková  
22.11.2022 Utorok Herľany

18:00

   
23.11.2022 Streda Čižatice

18:00

   
24.11.2022 Štvrtok Bunetice

17:15

   
25.11.2022 Piatok Opiná

9:00

   
         
26.11.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

         
27.11.2022 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

Poznámka:Na budúcu nedeľu pri všetkých sv. omšiach požehnávame adventné vence.

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 14.11.2022 do 20.11.2022

 

ŠT:  Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, Titul katedrály v Košiciach – Slávnosť

PI:   Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov – Ľubovoľná spomienka

SO:  Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

Na budúcu nedeľu je Nedeľa Krista Kráľa, ktorou sa končí liturgický rok. V rámci susedskej pomoci bude zbierka na strechu fary v Červenici.

Dnes je dobročinná zbierka sv. Alžbety

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
14.11.2022 Pondelok Opiná

9:00

15.11.2022 Utorok Herľany

18:00

16.11.2022 Streda Čižatice

18:00

17.11.2022 Štvrtok Boliarov

9:00

18.11.2022 Piatok Kecerovce

17:00

 
19.11.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bačkovík

18:00

         
20.11.2022 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 7.11.2022 do 13.11.2022

 

ST:   Výročie posviacky Lateránskej baziliky – Sviatok

ŠT:   Svätého Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – Spomienka

PI:   Svätého Martina z Tours, biskupa – Spomienka

SO: Svätého Jozafáta, biskupa a mučeníka – Spomienka

 

Na budúcu nedeľu je dobročinná zbierka sv. Alžbety. Dnes je zbierka na kostol.

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
7.11.2022 Pondelok Opiná

9:00

8.11.2022 Utorok Herľany

18:00

9.11.2022 Streda Čižatice

18:00

10.11.2022 Štvrtok Bunetice

17:15

11.11.2022 Piatok Kecerovce

17:00

 
12.11.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bunetice

18:00

         
13.11.2022   Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

Objednané zamyslenia môžete si zakúpiť v sakristii. Cena 4 eur. Do 8.11. môžeme získavať odpustky za duše v očistci za obvyklých podmienok.

Kategorie: Oznamy