Liturgický prehľad od 10.5.2021 do 16.5.2021

ŠT:Nanebovstúpenie Pána – Slávnosť, prikázaný sviatok, slávi sa ako nedeľa

       Zajtra sa začína novéna k Duchu svätému

PI:   Svätého Mateja, apoštola – Sviatok

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kresťanské masmédia

Pán Boh zaplať za milodary na seminár vo výške 464 eur,z toho : Bunetice 100 eur, Opiná 77 eur, Kecerovce 75 eur, Čižatice75 eur, Bačkovík 50 eur, Herľany 37 eur, Boliarov 30 eur, duchovný otec + pani 15+5eur

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
10.5.2021 Pondelok Opiná

18:00

11.5.2021 Utorok Herľany

18:00

12.5.2021 Streda Čižatice

18:00

13.5.2021 Štvrtok Bunetice

17:00

Opiná

17:00

Kecerovce

18:00

Boliarov

18:00

Bačkovík

19:00

Herľany

19:00

14.5.2021 Piatok Kecerovce

18:00

.
15.5.2021 Sobota Boliarov

18:00

.
16.5.2021 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Bunetice

11:00

.

Letné kántrové dni: sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Zamerané sú na prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Prosím o dodržiavanie pandemických opatrení. V mesiaci máj sa modlíme Litánie Loretánske a každý deň modlitbu sv. ruženca.

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad od 3.5.2021 do 9.5.2021

 

PO: Svätého Filipa a Jakuba, apoštolov – Sviatok

ŠT: Prvý štvrtok v mesiaci – Deň modlitieb za duchovné povolania

PI: Prvý piatok v mesiaci – Úcta k Božskému srdcu Ježišovmu

 

Dnes bude zbierka na seminár, pre tých, ktorí nemali možnosť obetovať.

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
3.5.2021 Pondelok Opiná 8:00 spoveď

8:30

4.5.2021 Utorok Herľany   18:00 spoveď

18:30

Bačkovík 17:30 spoveď

18:00

5.5.2021 Streda Čižatice 18:00 spoveď

18:30

Boliarov 17:30 spoveď

18:00

6.5.2021 Štvrtok Bunetice 18:00 spoveď

18:30

7.5.2021 Piatok Kecerovce18:00 spoveď

18:30

.
8.5.2021 Sobota Bunetice

18:00

.
9.5.2021 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

.

Poznámka:Prosím o dodržiavanie pandemických opatrení. V mesiaci máj sa modlíme Litánie Loretánske a každý deň modlitbu sv. ruženca. Utorok, Bačkovík a streda Boliarov sv. omša spojená s poklonou pred Sviatosťou Oltárnou

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 26.4.2021 do 2.5.2021

 

ŠT: Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy – Sviatok

SO: Svätého Jozefa, robotníka– Ľubovoľná spomienka, prvá sobota v mesiaci

 

Dnes je zbierka na seminár, za milodary úprimné Pán Boh zaplať

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
26.4.2021 Pondelok Opiná

8:30

27.4.2021 Utorok Herľany

18:30

28.4.2021 Streda Čižatice

18:30

29.4.2021 Štvrtok Bačkovík

18:30

30.4.2021 Piatok Kecerovce

17:30

.
1.5.2021 Sobota

 

Boliarov

18:00

.
2.5.2021 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

.

Prosím o dodržiavanie pandemických opatrení

 

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 19.4.2021 do 25.4.2021

 

 

Dnes je zbierka na seminár, za milodary úprimné Pán Boh zaplať

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
       
       
       
       
 
 
24.4.2021 Sobota Bunetice 18:00    
.
25.4.2021 Nedeľa Opiná 8:00 Herľany 8:00
Kecerovce 9:30 Bačkovík 9:30
Čižatice 11:00 Boliarov 11:00
.

Prosím o dodržiavanie pandemických opatrení, všetkým známych z médii a nariadení KBS.

Kategorie: Oznamy

Núdzový stav, ani v tomto roku nám nedovoľuje spoločne sláviť najväčšie kresťanské sviatky a vyslúžiť Vám tradičné úkony s nimi spojené. Preto Vám touto cestou ponúkam Modlitbu požehnania jedál pri rodinnom stole. Zároveň Vás chcem informovať a ubezpečiť Vás, že denne myslím, na všetkých, vo svojich modlitbách a súkromných svätých omšiach denne slúženych za Vás vo farskom kostole. Pozdravujem všetkých a želám požehnanú Veľkú noc: Aj keby sa celý svet premenil na jeden zatvorený hrob, pre Krista nie je problémom odvaliť z neho kameň strachu a všetkým vrátiť vieru vo vzkriesenie tela a život večný. Želám Vám, aby ste ani v tomto čase pandémie nestrácali vieru, že Zmŕtvych vstalý  Kristus má moc všetko zmeniť a zázraky robí iba tam, kde nachádza živú vieru. Preto verme!

Zo srdca praje Váš duchovný otec

Kategorie: Oznamy