• - Tento víkend-25. a 26. mája prebieha vo Vatikáne 1.ročník Svetových dní detí, kde sa zíšli jednotlivé národné delegácie s pápežom Františkom. Témou dní je text: „Hľa všetko robím nové“.
 • - Na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci a preto sú zbierky na kostolné potreby. V Čižaticiach je zbierka na kostolné potreby až 9.júna.
 • - Pre prvoprijímajúce deti (2.6.2024) bude v sobotu 1.6. o 10.00 prvá spoveď a po nej dospovedám príbuzných a v nedeľu je 1.sv.prijímanie o 10.30 v Kecerovciach.
 • - Kecerovce-ohlášky: sviatosť manželstva rozhodli sa prijať: MIROSLAV GALAS-ZAUFAL, rím.kat.z Keceroviec, syn Miroslava a Moniky rod. Daňkovej a IVANA BAREJOVÁ, rím.kat. z Bretejoviec, dcéra Jozefa a Martiny rod. Fogarašovej, ohlasujú sa po druhýkrát. V modlitbách za snúbencov.
 • - Vtáčkovce-ohlášky: sviatosť manželstva rozhodli sa prijať: Ing. RÓBERT KMEC, gr.kat. z Vtáčkoviec, syn Viliama a Andrei rod. Vargovej a Mgr. ZUZANA MARTINIAKOVÁ, rím.kat. z Košice-Dargovských hrdinov, dcéra Milana a Heleny rod. Klapkovej, ohlasujú sa po tretíkrát. V modlitbách za snúbencov.
 • - 1.6.2024 o 18.00 hod. v Aule Maxima v budove Technickej univerzity v Košiciach, vystúpi skupina La Gioia. Bude to benefičný koncert pre realizáciu projektu Respitného centra v Dolnom Smokovci, pre rodiny s nevyliečiteľne chorým dieťaťom. Vstupenky si bude možné zabezpečiť pri vstupe na koncert. Cena vstupného je darom pre Respitné centrum a závisí od možnosti návštevníkov koncertu. Odporúčaných je 20,- Eur.

 

Pondelok       27.5.

Féria

       

Utorok           28.5.

Féria

       

Streda             29.5.

sv.Pavol VI, ľub.spomienka

večerné sv.omše zo slávnosti

18.30

Bačkovík    

Štvrtok           30.5.

Najsvätejšie Kristovo

Telo a Krv, prikázaný sviatok

16.30

17.30

18.30

Boliarov

Bunetice

Kecerovce

16.30

17.30

18.30

Opiná

Čižatice

Herľany

Piatok             31.5.

Féria

       

Sobota           1.6.

sv. Justín, spomienka

17.00

18.00

Opiná

Čižatice

16.30

18.00

Herľany-sobáš a sv.omša

Kecerovce

Nedeľa          2.6.

 9. nedeľa cez rok B

8.00

9.15

10.30

12.00

Herľany

Bunetice

Kecerovce

Vtáčkovce

8.00

9.15

10.30

Bačkovík

Boliarov

Kecerovce

 

Vyhlásenie Konferencie Biskupov Slovenska k voľbám do Európskeho parlamentu

„My katolícki biskupi Slovenska vyzývame všetkých občanov, osobitne katolíkov, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu 8. júna 2024. Projekt zjednotenej Európy, ktorého cieľom je podporovať rozmanitosť a demokraciu každého jej štátu, spočíva na hodnotách vychádzajúcich z kresťanských princípov. Už jej zakladatelia stavali na posvätnosti a dôstojnosti každej ľudskej osoby a ich cieľom bolo vytvoriť spoločenstvo národov Európy, ktoré by vedelo ochrániť mier, slobodu a duchovné bohatstvo jednotlivých krajín.

Tento kresťanský odkaz si v súčasnosti vyžaduje obnovu, úsilie a spoluzodpovednosť každého z nás. Ako angažovaní katolíci prejavme záujem o rozvoj Európskej únie a zodpovedne si zvoľme kompetentných poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú v duchu služby odvážne reprezentovať kresťanské hodnoty a pracovať pre spoločné blaho. Rozhodnime sa svedomito pre tých kandidátov, ktorí budú presadzovať návrhy legislatívy v prospech dobra jednotlivcov a rodín v duchu evanjelia. Sme presvedčení, že európsky projekt s kresťanskými hodnotami má svoju budúcnosť.“

Kategorie: Oznamy
 • - Dnes, v nedeľu sa končí Veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme Anjel Pána, a pokračuje 7.týždeň v období cez rok B.
 • - V piatok, 24.5. je svetový deň modlitieb za cirkev v Číne.
 • - Kecerovce-ohlášky: sviatosť manželstva rozhodli sa prijať: MIROSLAV GALAS-ZAUFAL z Keceroviec, syn Miroslava a Moniky rod. Daňkovej a IVANA BAREJOVÁ z Bretejoviec, dcéra Jozefa a Martiny rod. Fogarašovej, ohlasujú sa po prvýkrát. V modlitbách za snúbencov.
 • - Vtáčkovce-ohlášky: sviatosť manželstva rozhodli sa prijať: Ing. RÓBERT KMEC, gr.kat. z Vtáčkoviec, syn Viliama a Andrei rod. Vargovej a Mgr. ZUZANA MARTINIAKOVÁ, rím.kat. z Košice-Dargovských hrdinov, dcéra Milana a Heleny rod. Klapkovej, ohlasujú sa po druhýkrát. V modlitbách za snúbencov.
 • - Na kostol v Kecerovciach: 50€darovali novomanželia Vladimír a Jana Kráľ z Rankoviec, prvoprijímajúce deti darovali tiež 50€ na kostol.
 • - Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice v Boliarove o 11.30 a sv.omšu bude sláviť o.arcibiskup Mons. Bernard Bober. Všetkých srdečne pozývam!
 • - 9.júna o 15.00 bude sv.omša s o.arcibiskupom pre jubilujúcich manželov, ktorí majú 25.výročie manželstva v košickej katedrále. Nahláste sa do 24.mája.
 • - 25. a 26. mája 2024 v Ríme sa uskutoční 1.ročník Svetových dní DETÍ. Budú sa sláviť na univerzálnej úrovni vo Vatikáne, kde sa zídu jednotlivé národné delegácie.  Pápež František vybral tému prvého ročníka z knihy Zjavenia Jána: „Hľa všetko robím nové“.

 

Pondelok       20.5.

Panna Mária Matka Cirkvi, spomienka

17.30

18.30

Bunetice

Bačkovík

   

Utorok           21.5.

Féria

13.00

17.00

18.00

Bačkovík-pohreb+omša

Boliarov

Herľany

   

Streda             22.5.

sv.Rita z Cascie, ľub.spomienka

       

Štvrtok           23.5.

Nášho Pána Ježiša Krista najvyššieho a večného kňaza sviatok

17.30

18.30

Kecerovce

Čižatice

   

Piatok             24.5.

Féria

       

Sobota           25.5.

Féria

16.00

17.00

18.00

Herľany – sobáš bez sv.omše

Vtáčkovce

Bunetice

   

Nedeľa          26.5.

 8. nedeľa cez rok B

Najsvätejšia Trojica

8.00

9.30

11.30

Opiná

Kecerovce

Boliarov – odpust o.Bober

8.00

9.30

11.00

Herľany

Bačkovík

Čižatice

Kategorie: Oznamy

Popis zájazdu: púť do Medžugoria počas Mladifestu a 1x kúpanie v mori, Pozvaní sú všetci bez ohľadu na vek.
30.07.2024 – 07.08.2024; Cena: 350 €, Cestovať môžete na občiansky preukaz alebo cestovný pas.
6x ubytovanie, 6x raňajky, 6x obed, 1x večera, Cesta klimatizovaným autobusom.
Nástupné miesta: podľa zloženia pútnikov – Prešov – Košice – Kalša – Slivník – Kuzmice a tiež „Trasa sa môže meniť podľa zloženia pútnikov“

Program
1. deň 30.7.2024 (utorok): cca večer o 18:00 hod. Odchod zo Slovenska nočnou jazdou do Chorvátska.
2. deň 31.7.2024 (streda): Ráno príchod na pútnické miesto Vepric na Makarskej riviére. Sv. omša. Celodenné kúpanie v mori. Poobede / večer príchod do Medžugoria. Ubytovanie a večera podľa času príchodu do Medžugoria.
Večerný duchovný program spojený so svätou omšou.
3. deň 1.8.2024 (štvrtok): Raňajky. Individuálne voľno. Obed. – Festivalový program, 35. Medzinárodný festival mladých MLADIFEST, Začiatok MladiFestu je vo štvrtok 1.8.2024 večerným duchovným programom.
Počas MladiFestu je každý deň zabezpečený duchovný program, prednášky, svedectvá, medžugorský večerný program spojený so sv. omšou a adoráciou pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou alebo klaňanie sa Sv. Krížu, modlitby a sv. omše sprevádzané hudbou a spevmi, modlitby za uzdravenie a oslobodenie, modlitby sv. ruženca, možnosť výstupu na vrch Križevac spojený s krížovou cestou, možnosť výstupu na vrch Podbrdo spojený s modlitbou sv. ruženca, modlitba pri soche zmŕtvychvstalého Krista, modlitba pri zastaveniach ruženca svetla, krížová cesta pri soche Krista, individuálny program.
4. deň 2.8.2024 (piatok) Raňajky. Program MladiFestu. Obed. Večerný program.
5. deň 3.8.2024 (sobota) Raňajky. Program MladiFestu. Obed. Večerný program.
6. deň 4.8.2024 (nedeľa) Raňajky. Program MladiFestu. Obed. Večerný program.
7. deň 5.8.2024 (pondelok) Raňajky. Program MladiFestu. Obed. Večerný program.
8. deň 6.8.2024 (utorok) Raňajky – individuálny program – sv. omša – obed – odubytovanie sa, naloženie batožiny. Odchod nočnou jazdou na Slovensko.
9. Deň 7.8.2024 (streda) Príchod na Slovensko v ranných hodinách

Program môže byť počas púte upravený. Vaša účasť na spoločnom programe je dobrovoľná.

Cena zahŕňa: -moderná klimatizovaná autobusová doprava, -6 nocí ubytovanie, -6x polpenzia = 6x raňajky a 6x obedy, 1x večera – menu – hlavné jedlo, šalát, voda /v stredu, a piatok bezmäsitá strava/, -sprievodca/kňaz/duchovný doprovod a technický doprovod, – poplatok za tlmočenie – na rádio/mobil s FM frekvenciou, -festivalový program, -miestne služby a poplatky/daň, Deti do 5 rokov – zľava 50 %.

Cena nezahŕňa: -komplexné cestovné poistenie.

Pri vycestovaní do Medžugoria je nutné, aby boli všetci účastníci poistení, inak nebude možné ich vycestovanie do zahraničia. Komplexné cestovné poistenie vrátane krytia COVID-19 je za 4 € na osobu a deň alebo komplexné cestovné
poistenie bez krytia COVID-19 za 2,50 € na osobu a deň. Na ubytovaní je dostupné WIFI pripojenie.

Prihlásiť sa môžete na tel. číslo 0908 995 269 alebo e-mailom sokolova.iveta@gmail.com, Organizátor púte: Damir Čilič, 88266 Medžugorie, Bosna Hercegovina

Návratka: MLADIFEST Medzinárodný Festival mladých Medžugorie + 1x kúpanie v mori
30.07.2024 – 07.08.2024
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Adresa trvalého bydliska:
Telefón:
E-mail:
Poznámka: – mám cestovný pás alebo občiansky preukaz – uviesť číslo:

Kategorie: Oznamy
 • - Dnes, v nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá.
 • -Dnes je 58.svetový deň Spoločenských komunikačných prostriedkov. Modlíme sa za kresťanské médiá.
 • - Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Obsahom je: Prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.
 • - Vo Veľkonočnom období, ktoré trvá 50 dní (do Sviatku Zoslania Ducha Svätého), sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.
 • - V kostole v Opinej sa budú vykonávať od pondelka kontrolné práce na drevenej podlahe, preto celý tento týždeň nebudú sv.omše.
 • - V Kecerovciach máme sochu sv. Jána Nepomuckého vo farskej záhrade, vďačný naším predkom, ktorí na príhovor sv.Jána Nepomuckého vyprosovali cez neho u Boha milosti pre našu farnosť.
 • - Dekanátne stretnutie chrámových hudobníkov, ktoré sa uskutoční v sobotu 18. mája na Farskom úrade sv. Alžbety v Košiciach, na Hlavnej 26.
 • - 9.júna o 15.00 bude sv.omša s o.arcibiskupom pre jubilujúcich manželov, ktorí majú 25.výročie manželstvav košickej katedrále. Nahláste sa do 24.mája.
 • - Pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska sa uskutoční 13. mája 2024 Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete. K zapojeniu sa do tejto modlitbovej akcie pozývame materské školy, základné a stredné školy, farnosti, hnutia a spoločenstvá, ale aj celé rodiny, spoločnou modlitbou posvätného ruženca, adoráciou pred Najsvätejšou Sviatosťou alebo zasvätením detí a mládeže Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

 

Pondelok       13.5.

Panna Mária Fatimská

ľub.spomienka

18.00

Bačkovík    

Utorok           14.5.

sv.Matej, sviatok

17.00

18.00

Boliarov

Herľany

   

Streda             15.5.

Féria

9.00

Rozhanovce – kňazské rekolekcie    

Štvrtok            16.5.

sv.Ján Nepomucký, spomienka

17.00

18.00

19.00

Bunetice

Čižatice

Kecerovce

   

Piatok             17.5.

Féria

       

Sobota            18.5.

Féria

16.00

17.00

Herľany – sobáš bez sv.omše

Vtáčkovce

   

Nedeľa            19.5.

 8.Veľkonočná nedeľa

Turíce-Zoslanie Ducha Svätého

8.00

9.30

11.00

Boliarov

Bunetice

Herľany

8.00

9.30

11.00

Bačkovík

Kecerovce

Čižatice

 

Kategorie: Oznamy
 • - Dnes, v nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci a preto sú zbierky na kostolné potreby.
 • - Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
 • - Vo Veľkonočnom období, ktoré trvá 50 dní (do Sviatku Zoslania Ducha Svätého), sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.
 • - V štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. V piatok 10.mája sa začína novéna k Duchu Svätému.
 • - Sv.omša pre prvoprijímajúce deti (12.5.2024) bude v piatok 10.5.o 18.00 v Keceerovcich, po nej spoveď pre rodičov a ostatných a v sobotu 11.5. o 10.00 je prvá spoveď pre deti a po nej dospovedám príbuzných ak nestihnú v piatok a v nedeľu je 1.sv.prijímanie o 10.30 v Kecerovciach.

 

Pondelok       6.5.

Féria

       

Utorok           7.5.

Féria

       

Streda             8.5.

večerné sv.omše zo slávnosti

Nanebovstúpenie Pána

18.00

Opiná    

Štvrtok           9.5.

Nanebovstúpenie Pána

Prikázaný sviatok

17.00

18.00

19.00

Boliarov

Bačkovík

Herľany

17.00

18.00

19.00

Bunetice

Kecerovce

Čižatice

Piatok             10.5.

Féria

18.00

Kecerovce    

Sobota           11.5.

bl.Sára Salkaháziová,

ľub.spomienka

    10.00

17.00

18.00

spoveď 1.prijímajúce deti

Vtáčkovce

Boliarov

   

Nedeľa          12.5.

 7.Veľkonočná nedeľa

8.00

9.00

10.30

Opiná

Bačkovík

Kecerovce 1.sv.prijímanie

8.00

9.30

11.00

Herľany

Bunetice

Čižatice

Kategorie: Oznamy