Liturgický prehľad od 23.5.2022 do 29.5.2022

ŠT: Nanebovstúpenie Pána – Slávnosť, prikázaný sviatok, slávi sa ako nedeľa

PI: Dnes sa začína novéna k Duchu svätému

NE: 56. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kresťanské masmédia

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
23.5.2022 Pondelok Opiná

9:00

24.5.2022 Utorok Herľany

9:00

25.5.2022 Streda Vtáčkovce

17:00

Čižatice

18:00

26.5.2022 Štvrtok Bunetice

17:00

Opiná

17:00

Boliarov

18:00

Kecerovce

18:00

Bačkovík

19:00

Herľany

19:00

27.5.2022 Piatok Kecerovce

18:00

.
28.5.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Herľany

18:00

.
29.5.2022 Nedeľa Bačkovík

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce – 1.sv.prij.

9:30

Bunetice

9:30

Herľany

10:30

Čižatice

11:00

. Boliarov

11:00

Letné kántrové dni: sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Zamerané sú na prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad od 16.5.2022 do 22.5.2022

 

PO: Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Spomienka

 

Pán Boh zaplať za milodary na seminár, vo výške 531,50 eur:

Bačkovík 81,50, Čižatice 80, Herľany 75, Kecerovce 75, Bunetice 75, Opiná 55, Vtáčkovce 30, Boliarov 30, fara 30

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
16.5.2022 Pondelok Opiná

9:00

17.5.2022 Utorok Herľany

18:00

18.5.2022 Streda Rekolekcie – Košice
19.5.2022 Štvrtok Boliarov

18:00

20.5.2022 Piatok Kecerovce

18:00

.
21.5.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

.
22.5.2022 Nedeľa Čižatice

8:00

Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Opiná

 11:00

Bačkovík

11:00

.

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 9.5.2022 do 15.5.2022

 

 

PI: Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej – Ľubovoľná spomienka

SO: Svätého Mateja, apoštola – Sviatok

 

 

Dnes je zbierka na seminár, za milodary úprimné Pán Boh zaplať

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
9.5.2022 Pondelok Opiná

8:00

10.5.2022 Utorok Herľany

18:00

11.5.2022 Streda Čižatice

18:00

12.5.2022 Štvrtok Bunetice

18:00

13.5.2022 Piatok Kecerovce

8:00

.
14.5.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bačkovík

18:00

.
15.5.2022 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

 

Májové pobožnosti konáme, každý deň, podľa vlastnej dohody.

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 2.5.2022 do 8.5.2022

 

PO: Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi – Spomienka

UT: Svätých Filipa a Jakuba, apoštolov   – Sviatok

ŠT: Prvý štvrtok v mesiaci

PI: Prvý piatok v mesiaci – stretnutie birmovancov

SO: Prvá sobota v mesiaci

Na budúcu nedeľu, Dobrého pastiera, je zbierka na seminár

Dnes je zbierka na kostol

       Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
2.5.2022 Pondelok Opiná 8:30 spoveď

9:00

3.5.2022 Utorok Herľany 17:15 spoveď

18:00

4.5.2022 Streda Čižatice 17:00 spoveď

18:00

5.5.2022 Štvrtok Bunetice 17:30 spoveď

18:00

Boliarov 16:30 spoveď

17:00

Bačkovík 17:45 spoveď

18:15

6.5.2022 Piatok Kecerovce 17:00 spov.

18:00

stretnutie birmovancov
.
7.5.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bunetice

18:00

Čižatice

19:00

8.5.2022 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bačkovík

9:00

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad 25.4.2022 do 1.5.2022

 

PO: Svätého Marka, evanjelistu – Sviatok

PI: Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, Patrónky Európy – Sviatok

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
25.4.2022 Pondelok Opiná

9:00

26.4.2022 Utorok Herľany

18:00

27.4.2022 Streda Čižatice

18:00

28.4.2022 Štvrtok Bačkovík

18:00

29.4.2022 Piatok Kecerovce

18:00

.
30.4.2022 Sobota  Vtáčkovce

17: 00

Boliarov

18:00

.
1.5.2022 Nedeľa Opiná

8:00

Bačkovík

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Herľany

11:00

Čižatice

11:00

.

ÚPLNE ODPUSTKY: Kto si dnes, 24.4.1022 pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole, alebo kaplnke, nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov, svätá spoveď, sväté prijímanie, pomodlí sa na úmysel Sv. Otca Otče náš, Verím v Boha, pridá nábožný vzdych Milosrdný Ježišu dôverujem v Teba môže získať úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očistci.

Poznámka: Májovú pobožnosť sa modlíme podľa vlastnej dohody

Kategorie: Oznamy