Liturgický prehľad od 29.5.2023 do 4.6.2023

 

PO: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi – Spomienka

ŠT: Nášho Pána Ježiša Krista Najvyššieho a Večného Kňaza – Sviatok

SO: Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov – Spomienka

NE:   4.6.2022 Nedeľa Najsvätejšej Trojice – Slávnosť

 

Pán Boh zaplať za milodary na kresťanské masmédia vo výške 550 eur, z toho: Bunetice 70, Kecerovce 60, Čižatice 115, Bačkovík 80, Herľany 55, Opiná 50, Boliarov 60, Vtáčkov. 30, fara 30

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
29.5.2023 Pondelok Opiná 8:30 spoveď

9:00

30.5.2023 Utorok Herľany 17:30 spoveď

18:00

Pohreb arcib. A.Tkáča 10:30
31.5.2023 Streda Čižatice 17:15 spoveď

18:00

1.6.2023 Štvrtok Bunetice 17:30 spoveď

18:00

2.6.2023 Piatok Kecerovce 17:15

18:00

Boliarov 17:00spoveď

17:30

. Piatok Bačkovík 18:30 spoveď

19:00

3.6.2023 Sobota Vtáčkovce 17:00 Čižatice

18:00

.
4.6.2023 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Čižatice-Gr.kat.posvätenie

10:00

Kecerovce

9:30

ikonostasu Boliarov – odpust

11:00

Kazateľ a hlavný celebrant odpustovej svätej omše v Boliarove bude vdp. Henrich Gtejták kaplán UPC

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 22.5.2023 do 28.5.2023

 

PI: Svätého Filipa Neriho, kňaza – Spomienka

NE: Na budúcu nedeľu Turíce

 

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
22.5.2023 Pondelok Opiná

8:30

23.5.2023 Utorok Herľany

8:30

24.5.2023 Streda Čižatice

18:00

25.5.2023 Štvrtok Bunetice

18:00

26.5.2023 Piatok Kecerovce

18:00

.
27.5.2023 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bačkovík

18:00

.
28.5.2023 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 15.5.2023 do 21.5.2023

 

UT: Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka – Spomienka

ŠT: Nanebovstúpenie Pána – Slávnosť, prikázaný sviatok, slávi sa ako nedeľa

PI: Dnes sa začína novéna k Duchu svätému

NE: Dnes je 57. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kresťanské masmédiá

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
15.5.2023 Pondelok Opiná

9:00

16.5.2023 Utorok Herľany

9:00

17.5.2023 Streda Čižatice-kň.rekolekcie

9:00

Vtáčk.17:00,Herľany

18:00

18.5.2023 Štvrtok Bunetice

17:00

Opiná

17:00

Bačkovík

18:00

Kecerovce

18:00

Boliarov

19:00

Čižatice

19:00

19.5.2023 Piatok Kecerovce

18:00

.
20.5.2023 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bunetice

18:00

.
21.5.2023 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Prosebné dni: sú na budúci týždeň v pondelok, utorok, streda. Záväzný je jeden deň. Zamerané sú na prosby za úrodu.

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 8.5.2023 do 14.5.2023

 

SO: Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej – Ľubovoľná spomienka

 

Pán Boh zaplať za milodary na seminár, vo výške 615 eur:

Bačkovík 45, Čižatice 85, Herľany 120, Kecerovce 80, Bunetice 90, Opiná 50, Vtáčkovce 30, Boliarov 85, fara 30

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
8.5.2023 Pondelok Opiná

8:00

9.5.2023 Utorok Herľany

18:00

10.5.2023 Streda Čižatice

18:00

11.5.2023 Štvrtok Boliarov

18:00

12.5.2023 Piatok Kecerovce

18:00

.
13.5.2023 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

.
14.5.2023 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bunrtice

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

.

Májové pobožnosti podľa vlastnej dohody

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 1.5.2023 do 7.5.2023

PO: Svätého Jozefa robotníka – Ľubovoľná spomienka

UT: Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi – Spomienka

ST: Svätého Filipa a Jakuba, apoštolov – Sviatok

ŠT: Prvý štvrtok v mesiaci, deň modlitieb za duchovné povolania

PI: Prvý piatok v mesiaci

SO: Prvá sobota v mesiaci

 

Dnes je zbierka na seminár, za milodary úprimné Pán Boh zaplať

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
1.5.2023 Pondelok Opiná         8:30 spoveď

9:00

2.5.2023 Utorok Herľany   17:15 spoveď

18:00

3.5.2023 Streda Čižatice     17:00 spoveď

18:00

4.5.2023 Štvrtok Bunetice   17:45spoveď

18:00

5.5.2023 Piatok Kecerovce17:15 spoveď

18: 00

Boliarov 16:30 spov.

17:00

. Bačkovík 17:30 spov.

18:00

.
6.5.2023 Sobota

 

Bačkovík

18:00

.
7.5.2023 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Májové pobožnosti konáme, každý deň, podľa vlastnej dohody.

 

Kategorie: Oznamy