Liturgický prehľad od 2.8.2021 do 8.8.2021

 

 

ST:Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza – Spomienka

ŠT: Prvý štvrtok v mesiaci

PI: Premenenie Pána – Sviatok, prvý piatok v mesiaci

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
2.8.2021 Pondelok Bunetice  8:00 spoveď

8:30

 Opiná 17:30 spoveď  18:00
3.8.2021 Utorok Herľany 8:00 spoveď

8:30

4.8.2021 Streda Čižatice 8:00 spoveď

8:30

5.8.2021 Štvrtok Bačkovík   8:00 spoveď

8:30

6.8.2021 Piatok Kecerovce 8:00 spoveď

8:30

.
7.8.2021 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bačkovík

18:00

.
8.8.2021 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

Podporný fond – zvonček, ABÚ Košice, dnes je prvá nedeľa, zbierka na kostol

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 26.7.2021 do 1.8.2021

 

PO: Svätých Joachima a Anny, rodičov Preblahoslavenej Panny Márie – Spomienka

ST: Svätého Gorazda a spoločníkov – Spomienka

ŠT: Svätej Marty – Spomienka

SO: Svätého Ignáca z Loyply, kňaza – Spomienka

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
26.7.2021 Pondelok Bunetice

8:30

27.7.2021 Utorok Opiná

8:30

28.7.2021 Streda Čižatice

8:30

29.7.2021 Štvrtok Boliarov

8:30

30.7.2021 Piatok Kecerovce

8:30

.
31.7.2021 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bunetice

18:00

.
 

1.8.2021

Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

Podporný fond – zvonček, ABÚ Košice

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 19.7.2021 do 25.7.2021

 

ŠT: Svätej Márie Magdalény – Sviatok

PI: Svätej Brigity, reholníčky, patrónky Európy – Sviatok

 

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
19.7.2021 Pondelok Opiná

8:30

20.7.2021 Utorok Herľany

8:30

21.7.2021 Streda Čižatice

8:30

22.7.2021 Štvrtok Bunetice

8:30

23.7.2021 Piatok Kecerovce

8:30

.
24.7.2021 Sobota Vtáčkovce

17:00

.
25.7.2021 Nedeľa Bačkovík

8:00

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov, Herľany

11:00

Čizatice

11:00

Podporný fond

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad od 12.7.2021 do 18.7.2021

ŠT: Svätý Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi – Spomienka

PI: Preblhoslavenej Panny Márie Karmelskej Ľubovoľná spomienka

SO:   Svätých Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov – Spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
12.7.2021 Pondelok Opiná

8:30

13.7.2021 Utorok Bunetice

8:30

.
17.7.2021 Sobota Bunetice

17:00

Čižatice

19:00

. Boliarov

18:00

18.7.2021 Nedeľa Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Herľany

11:00

.
Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 5.7.2021 do 11.7.2021

 

PO: Svätého Cyrila a Metoda, slovanskych vierozvestov – Slávnosť

 

 

Pán Boh zaplať za milodary na dobročinné diela Svätého Otca vo výške 370 eur, z toho: Kecerovce 31, Bunetice 50, Čižatice 63, Opiná 30, Bačkovík 76, Herľany 80, Boliarov 20 eur.

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
5.7.2021 Pondelok Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

6.7.2021 Utorok Opiná

8:30

7.7.2021 Streda Bunetice

8:30

8.7.2021 Štvrtok Bačkovík

8:30

9.7.2021 Piatok Kecerovce

8:30

.
10.7.2021 Sobota Vtáčkovce

17:00

Opiná

18:00

. Bačkovík

19:00

11.7.2021 Nedeľa Herľany

8:00

Čižatice

9:30

Kecerovce

11:00

Dnes Vás srdečne pozývam na odpust do Herľan o 11:00, hlavný celebrant a kazateľ vdp. Jozef Ondovčák

Od 1.7.2021 skončil dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok, bez vážneho dôvodu nás účasť na sv omši viaže pod ťarchou ťažkého hriechu.

 

Kategorie: Oznamy