Gotický kostol Sv. Barbory – patrónky baníkov, zaradený do kultúrnych pamiatok. Už v 14. storočí začína rozvoj baníctva v oblasti Dubníka – Červenice prisťahovaním nemeckých baníkov. V roku 1603 spravoval Štefan Keczer opálové bane na Dubníku. Terajší kostol podľa historických prameňov dala postaviť rodina Keczerova v roku 1716.

Ide o jednoloďovú stavbu s polygonálne uzavretým presbytériom, pristavenou vežou. V kostole je umiestnený epitaf Judity Keczerovej z roku 1614. Generálna oprava exteriéru bola v rokoch 1982, pod vedením vtedajšieho miestneho farára, terajšieho arcibiskupa – metropolitu, Mons. Bernarda Bobera. Interiér prechádza zmenami od roku 2000, teraz pod vedení miestneho správcu farnosti Dp. Eugena Fejcza, ale nie je ešte ukončený. V roku 2006 daroval kostolu nový zvon sv. Heleny dnes už nebohý Rudolf Cicman. Kostol slúži pre obce Opiná a Kecerovský Lipovec, ktorý ho spoločne zveľaďujú.

Obraz sv. Barbory, bol niekoľko raz premaľovaný a v tomto čase sa reštauruje. Filiálna obec má asi 35 veriacich praktizujúcich katolíkov spolu s Kecerovským Lipovcom.

 

Kurátori: Imrich Taiš, Marián Takáč, Jolana Porubská, Jolana Hrehová

Kostolníčka: Katarína Kostkášová