Filiálna obec Vtáčkovce, nemá kostol, ani modlitebňu. Majoritná časť obyvateľstva je rómskej národnosti. Podľa vierovyznania prevažná časť je rímskokatolícka, potom ECAV, adventisti siedmeho dňa, svedkovia Jehovovi a iné malé spoločenstva.

Obecný úrad poskytol pre potreby katolíckej cirkvi zasadačku Obecného úradu v roku 1997 za pôsobenia Dp. Patrika Krajníka. Vysluhuje sa tam sviatosť zmierenia vždy pre prvým piatkom v mesiaci. A podľa možností aj sväté omše.

V rómskej osade si urobili malú kaplnku so sochou Panny Márie, kde sa modlia a zverujú do jej ochrany. Na výročie posviacky tejto sochy Panny Márie, sa slúži vždy prvú sobotu v septembri sv. omša. Patrónom tejto dediny je Sv. Ján Krstiteľ, kedy sa slúži pre túto obec v priestoroch obecného úradu odpustová slávnosť.

Kurátorka – kostolníčka:  Mária Mocnejová