Liturgický prehľad od 3.12.2018 do 9.12.2018

PO: Svätého Františka Xaverského, kňaza – Spomienka

UT:   Svätej Barbory, panny a mučenice – Ľubovoľná spomienka

ŠT:   Svätého Mikuláša, biskupa –Ľubovoľná spomienka

PI: Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi – Spomienka, prvý piatok v mesiaci

SO:   Nepoškvrnené počatie Panny Márie Slávnosť, slávime ako nedeľu

 

Dnes je zbierka na charitu, za milodary vopred Pán Boh zaplať

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
3.12.2018 Pondelok Opiná 17:30 spoveď

18:00

Boliarov 17:00 spoveď

17:30

3.12.2018 Pondelok

xxx

x

Bačkovík 18:00 spoveď

18:30

4.12.2018 Utorok Herľany 18:00 spoveď

18:30

5.12.2018 Streda Bunetie 8:00 spoveď

8:30

6.12.2018 Štvrtok Čižatice 18:00 spoveď

18:30

7.12.2018 Piatok Kecerovce 17: 00 spoveď

18:00

Bačkovík

19:00

8.12.2018 Sobota Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Boliarov

17:00

Čižatice

11:00

Bačkovík

18:00

9.12.2018 Nedeľa Opiná – odpust

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Vtáčkovce

9:30

Červenica- odpust

11:00

Čižatice

11:00

.

V nedeľu Vás pozývam na odpust svätej Barbory do Opinej o 8:00. Hlavný celebrant a kazateľ vdp. Marek Veľas, farár z Červenice. Zároveň Vás pozývam na odpust sv. Mikuláša do Červenice o 11:00. Hlavný celebrant a kazateľ vdp. František Slovák, farár z Keceroviec.

Kategorie: Oznamy