Liturgický prehľad od 30. 11.2020 do 6.12.2020

PO:   Svätý Ondrej, apoštol, hlavný patrón Košickej diecézy – Sviatok

ŠT:    Svätý František Xaverský, kňaz, – Spomienka, prvý štvrtok v mesiaci

PI:    Svätej Barbory, panny a mučenice – Ľubovoľná spomienka, prvý piatok v mesiaci, zasvätený úcte Božského Srdca Ježišovho

SO:   Prvá sobota v mesiaci,zasvätená úcte Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

 

Dnes je zbierka na charitu

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
30.11.2020 Pondelok Opiná 17:00 sv. spoveď

17:30

   
1.12.2020 Utorok Bačkovík 17:15 spoveď

18:00

Boliarov 16:30spoveď

17:00

. Herľany 17:45spoveď

18:30

2.12.2020 Streda Čižatice17:15 spoveď

18:00

3.12.2020 Štvrtok Bunetice 16:30 spoveď

17:00

4.12.2020 Piatok Kecerovce 17:15 spoveď

18:00

 
.          
5.12.2020 Sobota Bačkovík

18:00

 
   
.          
6.12. 2020 Nedeľa .Opiná – odpust

8:00

Herľany

8:00

.Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

.Vtáčkovce, Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

 

Zimné kántrové dni: Streda, piatok a sobota, záväzný je jeden deň, modlíme sa za príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.V nedeľu srdečne pozývam na odpust sv. Barbory do Opinej . Hlavný celebrant a kazateľ vdp. dekan Cyril Hišem

Kategorie: Oznamy