Liturgický prehľad od 19.2.2018 do 25.2.2018

 

ŠT: Katedra svätého Petra apoštola – Sviatok

Pi:   Svätého Polykarpa, biskupa a mučeníka – Spomienka

 

Dnes je zbierka na charitu

Pobožnosť krížovej cesty, v piatok a v nedeľu, vo filiálnych obciach, podľa

doterajšieho zvyku, v Kecerovciach je v nedeľu o 9:00, v piatok o 17:OO

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
19.2.2018 Pondelok Bačkovík

8:00

20.2.2018 Utorok Herľany

8:00

21.2.2018 Streda Čižatice

8:00

22.2..2018 Štvrtok Boliarov

8:00

23.2.2018 Piatok Kecerovce

17:00

.
24.2.2018 Sobota Vtáčkovce

17:00

Čižatice

18:00

.
25.2.2018 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Bačkovík

11:00

Boliarov

11:00

.

V pôstnom období je možnosť prejaviť zájem o každodennú myšlienku na adrese www.zamyslenia.kbs.sk

Kategorie: Oznamy