Liturgický prehľad od 5.12.2022 do 11.12.2022

UT: Svätého Mikuláša, biskupa – Ľubovoľná spomienka

ST: Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi – Spomienka

ŠT:   Nepoškvrnené počatie Panny Márie – Slávnosť , slávime ako nedeľu

PI:   Preblahoslávenej Panny Márie Loretánskej – Ľubovoľná spomienka

 

Pán Boh zaplať za milodary na charitu vo výške 585 eur:Čižatice 91, Bačkovík 50, Herľany 80, Opiná 30, Vtáčkovce 30, Kecerovce 123, Boliarov 80, Bunetice 70, fara 30 eur

Dnes je zbierka na kostol

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
5.12.2022 Pondelok Opiná

9:00

6.12.2022 Utorok Bunetice

9:00

7.12.2022 Streda Bunetice

16:00

 
Boliarov

17:00

 
Čižatice

18:00

 
8.12.2022 Štvrtok Opiná

17:00

Bačkovík

17:00

Kecerovce

18:00

Herľany

18:00

9.12.2022 Piatok Kecerovce

17:00

 
.  
10.12.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

.          
11.12.2022 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

.

 

Kategorie: Oznamy