Liturgický prehľad od 16.1.2023 do 22.1.2023

 

UT: Svätého Antona, opáta – Spomienka

SO: Svätej Agnesy, panny a mučenice – Spomienka

 

22.1. 2023 bude zbierka na pastoráciu mládeže ACM/UPC

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
16.1.2023 Pondelok Opiná

9:00

17.1.2023 Utorok Herľany

18:00

18.1.2023 Streda Čižatice

18:00

   
19.1.2023 Štvrtok Bačkovík

18:00

   
20.1.2023 Piatok Kecerovce

9:00

.
21.1.2023 Sobota Vtáčkovce

referend.

Bunetice

18:00

.
22.1.2023 Nedeľa Opina

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Od 18.1. do 25.1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Prvé sväté prijímanie vo farnosti bude 4.6. 2023. Je potrebné, čím skôr, nahlásiť deti, na fare.

Kategorie: Oznamy