Liturgický prehľad od 6.1.2020 do 12.1.2020

 

PO:   Zjavenie Pána – Slávnosť, prikázaný sviatok, požehnanie vody

NE:   Nedeľa Krstu Pána, končí sa Vianočné obdobie

 

Pán Boh zaplať za milodary na Prešov vo výške 1 827 eur

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
6.1.2020 Pondelok Opiná           . Bačkovík

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce     . Boliarov

9:30

Bunetice

9:30

                   . Vtáčkovce

11:00

Čižatice

11:00

7.1.2020 Utorok Herľany

8:00

   
8.1.2020 Streda Čižatice

8:00

   
9.1.2020 Štvrtok Bunetice

8:00

   
10.1.2020 Piatok Kecerovce

17:00

   
.          
11.1.2020 Sobota Kecerovce

8:00

   
.          
12.1.2020 Nedeľa Herľany             .Opiná

8:00

Bačkovík

8:00

Nedeľa                     .Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Nedeľa Čižatice       .Vtáčkovce

11:00

Boliarov

11:00

 

 

Kategorie: Oznamy