Liturgický prehľad od 21.1.2019 do 27.1.2019

PO: Svätej Agnesy, panny a mučenice – Spomienka

UT: Svätého Vincenta, diakona a mučeníka – Ľubovoľná spomienka

ŠT: Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi- Spomienka

PI: Obrátenie svätého Pavla, apoštola – Sviatok

SO:   Svätého Timoteja a Títa, biskupov – Spomienka

Dnes je zbierka na pastoráciu mládeže ACM/UPC

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
21.1.2019 Pondelok Opiná

8:00

22.1.2019 Utorok Herľany

8:00

23.1.2019 Streda Bunetice

8:00

   
23.1.2019 Streda Opiná – kostol sv. Barbory

18:00

Bohoslužba slova

dp.F.Slovák

24.1.2019 Štvrtok Boliarov

8:00

   
24.1.2019 Štvrtok Opiná-evanjelický kostol

18:00

Bohoslužba slova

dp.R. Grega

25.1.2019 Piatok Kecerovce

17:00

.
26.1.2019 Sobota Herľany

18:00

 

.
27.1.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Bačkovík

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čžatice

11:00

.

Od 18. do 25. januára, týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.  Bohoslužba slova:Streda – Kostol sv. Barbory Opiná – kazateľ Radoslav Grega      Štvrtok – Evanjelický kostol Opiná – kazateľ František Slovák     Čas: 18:00 Stretnutie kurátorov v nedeľu 27.1.2019 o 14:00 na fare.

Kategorie: Oznamy