Liturgický prehľad od 6.3.023 do 12.3.2023

 

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary na charitu, vo výške 644 eur:

Kecerrovce 100, Čižatice 135, Herľany 75, Bačkovík 85, Bunetice 70, Opiná 60, Boliarov 59,

Vtáčkovce 30, fara 30 eur

 

Dnes je zbierka na kostol

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
6.3.2023 Pondelok Opiná

9:00

7.3.2023 Utorok Herľany

18:00

8.3.2023 Streda
9.3.2023 Štvrtok Čižatice

9:00

10.3.2023 Piatok Kecerovce

9:00

začíname kríž. cest.
.
11.3.2023 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bačkovík

18:00

.
12.3.2023 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Počas pôstu konáme pobožnosť krížovej cesty v nedeľu a v piatok. Čas podľa vlastnej dohody. Oznam: V sobotu o 20:10 na RTVS 2 bude odvysielaný nový dokument o našom otcovi kardinálovi Jozefovi Tomkovi, pri príležitosti nedožitých 99. narodenín

 

 

Kategorie: Oznamy