Liturgický prehľad od 9.3.2020 do 15.3.2020

 

 

 

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary na charitu, vo výške 330 eur

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
9.3.2020 Pondelok Opiná

8:00

10.3.2020 Utorok Herľany

18:00

11.3.2020 Streda Bačkovík

8:00

12.3.2020 Štvrtok Bunetice

8:00

13.3.2020 Piatok Kecerovce

17:30

17:00 krížová cesta
.
14.3.2020 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bunetice

18:00

.
15.3.2020 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Počas pôstu konáme pobožnosť krížovej cesty v nedeľu a v piatok. Čas podľa vlastnej dohody.

Od 10.3.2020 do 23.3.2020 na území Slovenska sa nesmú sláviť verejné bohoslužby, preto rozpis  sv. omší sa  ruší. Správca farnosti František Slovák

 

Kategorie: Oznamy