Liturgický prehľad od 18.3.2019 do 24.3.2019

 

UT: Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie- Slávnosť

 

 

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary na charitu, vo výške 292 eur

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
18.3.2019 Pondelok Opiná

8:00

19.3.2019 Utorok Herľany

18:00

20.3.2019 Streda Čižatice

18:00

21.3.2019 Štvrtok Bačkovík

8:00

22.3.2019 Piatok

Kecerovce

18:00

17:30 krížová cesta
.
23.3.2019 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bunetice

18:00

.
24.3.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

24.3.2019 Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

24.3.2019 Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Počas pôstu konáme pobožnosť krížovej cesty v nedeľu a v piatok. Čas podľa vlastnej dohody.

Kategorie: Oznamy