Liturgický prehľad od 16.12.2019 do 22.12.2019

 

SO:   Svätého Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
16.12.2019 Pondelok Opiná

8:00

Pred sv. spoveď  
17.12.2019 Utorok Bunetice

8:00

Pred sv. spoveď  
18.12.2019 Streda Bačkovík

8:00

Pred sv. spoveď  
19.12.2019 Štvrtok Boliarov

8:00

Pred sv. spoveď  
20.12.2019 Piatok Kecerovce

8:00

  .        
   
  .        
22.12. 2019 Nedeľa Opiná               .Herľany

8:00

Bačkovík

8:00

                      .Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Vtáčkovce     .Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

  .    

 

Vianočná svätá spoveď, sobota 21.12.2019:    Kecerovce – 14:00 , Čižatice – 15:00, Herľany – 16:00

 

Kategorie: Oznamy