Liturgický prehľad od 14.12.2020 do 20.12.2020

 

PO:   Svätého Jána od kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

SO:   Svätého Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

 

Dnes je zbierka na rádio Lumen

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
14.12.2020 Pondelok Opiná 17:00 sv. spoveď

17:30

   
15.12.2020 Utorok Herľany

8:30

spov. chorých 9:00

 H., Ž., R.

16.12.2020 Streda Čižatice

19:00

vianočná sv.spoveď

17:30

17.12.2020 Štvrtok Bunetice

17:00

vianočná sv.spoveď

16:30

Herľany

19:00

vianočná sv.spoveď

17:30

18.12.2020 Piatok Boliarov

18:00

vianočná sv.spoveď

17:30

Bačkovík

19:00

vianočná sv.spoveď

18:30

  .        
19.12.2020 Sobota Kecerovce

11:30

vianočná sv.spoveď

9:30

Vtáčkovce

17:00

vianočná sv.spoveď

16:30

  . Bunetice

18:00

   
  .        
20.12.2020 Nedeľa Opiná             

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce                      

9:30

Bačkovík

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

  .    

 

Pri návšteve kostola je potrebné dodržiavať aktuálne proti pandemické opatrenia

Kategorie: Oznamy