Liturgický prehľad od 23.1.2023 do 29.1.2023

 

UT: Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi – Spomienka

ST: Obrátenie svätého Pavla, apoštola – Sviatok

ŠT: Svätého Timotea a Títa, biskupov – Spomienka

SO:   Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

 

Dnes je zbierka na pastoráciu mládeže ACM/UPC

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
23.1.2023 Pondelok Opiná

9:00

24.1.2023 Utorok Herľany

18:00

25.1.2023 Streda Čižatice

18:00

26.1.2023 Štvrtok Bačkovík

18:00

27.1.2023 Piatok Kecerovce

9:00

.
28.1.2023 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

.
29.1.2023 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

.

Sväté prijímanie v Kecerovciach bude v sobotu 20.mája 2023.

Kategorie: Oznamy