Liturgický prehľad od 24.1.2022 do 30.1.2022

PO: Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi – Spomienka

UT: Obrátenie svätého Pavla, apoštola – Sviatok

ST: Svätého Timotea a Títa, biskupov – Spomienka

PI:   Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

 

Pán Boh zaplať, za milodary na pastoráciu mládeže ACM/UPC, vo výške 428 eur:                        

Herľany 43, Opiná 40, Čižatice 75, Bačkovík 27, Kecerovce 53, Bunetice 60, Boliarov 80, fara 50 eur.  

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
24.1.2022 Pondelok Opiná

9:00

25.1.2022 Utorok Herľany

17:00

26.1.2022 Streda Čižatice

17:00

27.1.2022 Štvrtok Bunetice

9:00

28.1.2022 Piatok Kecerovce

9:00

.
29.1.2022 Sobota Vtáčkovce

16:00

Herľany

17:00

.
30.1.2022 Nedeľa Opiná

8:00

Bačkovík

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Stretnutie birmovancov na prvý piatok v mesiaci 4.2.2022, včetne sv. spovede, účasti na sv. omši a sv. prijímania. Účasť nutná bez výhovoriek. Predpokladaný termín birmovky je 9.10.2022, v príprave máme sklz pre pandémiu, preto prosím o zodpovedný prístup k príprave.

Kategorie: Oznamy