Liturgický prehľad od 27.1.2020 do 2.2.2020

 

UT: Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

PI:   Svätého Jána Bosca, kňaza – Spomienka

SO: Večer – Obetovanie Pána – požehnanie hromničiek, požehnanie hrdiel

 

Pán Boh zaplať, za milodary na pastoráciu mládeže ACM/UPC, vo výške 284 eur    

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
27.1.2020 Pondelok Opiná

8:00

28.1.2020 Utorok Herľany

18:00

29.1.2020 Streda Čižatice

18:00

30.1.2020 Štvrtok Bačkovík

18:00

31.2.2020 Piatok Kecerovce

17:00

.
1.2.2020 Sobota Vtáčkovce

17:00

Čižatice

18:00

.
2.2.2020 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Bačkovík

11:00

.

Poznámka: Pri všetkých nedeľných svätých omšiach bude na začiatku požehnanie Hromničiek, po svätej omši, požehnanie hrdiel

Kategorie: Oznamy