Liturgický prehľad od 6.5.2019 do 12.5.2019

 

SO: Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice – Ľubovoľná spomienka

 

Na budúcu nedeľu, Dobrého pastiera, je zbierka na seminár

 

 

       Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
6.5.2019 Pondelok Opiná

8:00

7.5.2019 Utorok Herľany

18:30

8.5.2019 Streda Bačkovík

8:00

9.5.2019 Štvrtok Boliarov

18:30

10.5.2019 Piatok Kecerovce

18:00

.
11.5.2019 Sobota Vtáčkovce

18:00

Čižatice

19:00

.
12.5.2019 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Boliarov 11:00 Bačkovík 11:00
.

V piatok po sv. omši, stretnutie prvoprijímajúcich na fare. Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania

Kategorie: Oznamy