1. Fotografie zo slávnosti sv. Birmovania

Spomínate si ešte na slávnosť sv. birmovania minulého roku? Pripájam link – odkaz na fotografie.

https://ln5.sync.com/dl/71a0dc860/c2xq528d-2r69kyiu-94vymjmn-kbcbn39v

2. Arcidiecézna púť do sv.zeme

AwerTravel, cestovná kancelária, pozýva na arcidiecéznu púť do sv. zeme z Košíc s o.arcibiskupom B. Boberom, od 9.4. – 16.4.2024, letecky z Košíc, cena: 950 €.

3. Košická konferencia “Aj lekárnik má dušu”

Pozývame farmaceutov, laborantov i študentov farmácie na bioetickú konferenciu.

Nesie názov Aj lekárnik má dušu, aby tak vyjadrila hlboký etický rozmer tejto profesie a aj potrebu konať podľa správne sformovaného svedomia.

6.ročník sa bude konať v sobotu 21. októbra 2023 v Košiciach, v budove Teologickej fakulty KU.  

Dopoludnia zaznejú osobné príbehy priamo z praxe. Prihovoria sa majitelia lekární, vedúci prevádzok, pedagóg i laborant. Priblížia svoju cestu hľadania osobnej integrity, správneho usporiadania hodnôt uprostred každodenných tlakov a ťažkostí. 

Popoludní sa pozornosť sústredí na problematiku preparátov, ktoré spôsobujú tzv. chemický potrat. Na Slovensku zatiaľ nie sú legalizované, ale vo viacerých vlnách už prebehla politická i mediálna diskusia na túto tému. Legalizácia potratovej tablety stavia farmaceutov pred vážne rozhodnutia. 

Viac informácií a registrácia na webovej stránke: https://zazivot.sk/lekarnici-sa-stretnu-v-kosiciach-na-bioetickej-konferencii/ alebo prostredníctvom e-mailu: ajlekarnikmadusu@gmail.com.

4. Víkendovka pre bezdetných manželov

Mnohé manželské páry spolu s bezdetnosťou zasahuje aj beznádej. Ich nenaplnená túžba počať dieťa je zdrojom frustrácie a neraz aj konfliktov, či rozpadu manželstva. A to je škoda. Bezdetné páry potrebujú objaviť nové dôvody nádeje, radosti a pokoja.

Preto košický Úrad pre apoštolát ochrany života a Plodar, o.z., pozývajú na víkendovku. Program pozostáva z tematických príhovorov, ktoré sa dotýkajú problematiky bezdetnosti, spoločných diskusií a aktivít, spoločnej modlitby a jednoduchej rekreácie v kúpeľnom prostredí. Motto víkendovky je z Knihy Žalmov: “Na neho hľaďte a budete žiariť.” (Ž 34, 6)

V hlavných blokoch sa účastníkom prihovoria:
o. Dušan Škurla predstaví hlavné morálne dilemy a námietky ohľadom umelého oplodnenia;
Ľudmila Dydňanská priblíži najmodernejšie účinné a eticky prijateľné prístupy v liečbe neplodnosti;
* bardejovská gynekologička MUDr. Miroslava Petrišinová bude hosťom moderovanej diskusie;
manželia Jaroslav a Dominika podajú osobné svedectvo o ich prežívaní bezdetnosti.

Okrem uvedených tém sa manželia môžu zúčastniť na workshopoch o adopcii, o úprave životného štýlu a pod. Modlitbový tím bude k dispozícii všetkým, ktorí potrebujú modlitbu príhovoru.

Víkendovka sa bude konať v Bardejovských Kúpeľoch, v penzióne Augustineum. Začína sa v piatok 17. novembra napoludnie a končí sa nedeľným obedom 19. novembra 2023.

Cena za ubytovanie, stravu (plná penzia) a daň z ubytovania pre manželský pár na celý víkend piatok – nedeľa je 175 €. Je možné uplatniť si aj rekreačný poukaz.

Registráciu treba vykonať prostredníctvom elektronického formulára  https://forms.gle/LiCtEAA8VqTrYym16
Bližšie informácie organizátori poskytujú prostredníctvom e-mailu: vikend.manzelia@gmail.com Viac na: https://zazivot.sk/novembrova-vikendovka-pre-bezdetnych-manzelov/

5. Duchovná obnova rozVedení k bohu

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 3. – 5. novembra 2023 v Rodinkove v Belušských Slatinách.

Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. Duchovnú obnovu pre túto skupinu rozvedených usporadúvame raz do roka. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlásiť sa je možné cez formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLWuUWMop3tPS1jj-gOOhDotiX4kMO9vF5-ZEENMFB_3NW-A/viewform

6. Víkendové stretnutie pre mladých “On je živý”

Komunita Emanuel organizuje víkendové stretnutie “On je živý”, 13.- 15. Októbra 2023, pre mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov v Badíne pri Banskej Bystrici, na tému strach.

Ako neostať stáť na mieste? Ako robiť dobré rozhodnutia? A vôbec – kde sa v nás berie strach a ako mu čeliť? Je možnosť zažiť sviatosť zmierenia, slávenie Eucharistie, večer milosrdenstva ale aj praktické workshopy, skupinky zdieľania, párty, či čas oddychu s priateľmi. Praktické linky: https://www.onjezivy.sk/; https://www.emanuel.sk/; Minuloročné akcie: https://www.onjezivy.sk/archiv/

Kategorie: Oznamy