Pondelok
23.12.2013

Kecerovce sv. omša 8:00  hod

Utorok
24.12.2013

Herľany

Kecerovce

polnočná sv.omša 24:00 hod

24:00 hod

Streda

25.12.2013
Sv. Božieho narodenia

Herľany

Opina

Bačkovík

Boliarov

Kecerovce

Bunetice

Čižatice

Vtáčkovce

   08:00  hod

08:00   hod

08:15   hod

09:15   hod

09:30  hod

09:30  hod

11:00  hod

10:30  hod

Štvrtok
26.12.2013

Sviatok  Sv. Štefana

prvého mučeníka

Opiná

Herľany

Kecerovce

Boliarov

Bunetice

Vtáčkovce

Čižatice

Bačkovík

sv. omša  08:00  hod

08:15  hod

09:30  hod

09:30  hod

09:30  hod

10:30 hod

10:45  hod

11:00 hod

Piatok
27.12.2013

Sviatok sv. Jána apoštola, evanjelistu

Kecerovce

 

sv.omša  17:00 hod

 

Sobota
28.12.2013,

Sviatok  Sv. Neviniatok, mučeníkov

Kecerovce

 

sv.omša   8:00 hod

 

Nedeľa

Sviatok Sv. rodiny

Ježiša, Márie , Jozefa

Opina 08:00 hod Bačkovík 08:00 hod
Herľany 08:15 hod Kecerovce 09:30 hod
Bunetice

Čižatice

09:30  hod

10:30 hod

Boliarov

Vtáčkovce

09:00 hod

10:30 hod

Kategorie: Oznamy