Liturgický prehľad od 29.1.2018 do 4.2.2018

 

UT: Dnes je 25. výročie bikupskej vysviacky Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa metropolitu

         10:00 ďakovná svätá omša v Dóme svätej Alžbety

ST: Svätého Jána Bosca, kňaza- Spomienka

ŠT: Prvý štvrtok v mesiaci, svätenie hromničiek i hrdiel

PI:   Obetovanie Pána – Sviatok, svätenie hromničiek i hrdiel, prvý piatok v mesiaci

SO: Svätého Blažeja, biskupa a mučeníka – Ľubovoľná spomienka, svätenie hromničiek i hrdiel

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
29.1.2018 Pondelok Opiná

8:00

svätá spoveď 7:45
30.1.2018 Utorok Herľany

18:30

svätá spoveď 17:45
31.1.2018 Streda Čižatice

18:30

svätá spoveď 18:00
1.2.2018 Štvrtok Opiná 16:30 spoveď

17:00

Bačkovík18:00spoveď

18:30

2.2.2018 Piatok Boliarov 16:30 spoveď

17:00

Kecer. 18:00 spoveď

18.30

Bunetice 16:30 spoveď

17:00

Herľany

18:30

.
3.2.2018 Sobota Vtáčkovce 16:30spoveď

17:00

Boliarov

18:30

.
4.2.2018 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Bačkovík

11:00

Čžatice

11:00

.

Poznámka: 31.1.2018 Čižatice, spovedanie, svätenie hromničiek a hrdiel

Kategorie: Oznamy