Liturgický prehľad od 1.4.2019 do 7.4.2019

 

ŠT:   Prvý štvrtok v mesiaci, modlíme sa za duchovné povolania

PI:   Prvý piatok v mesiaci, úcta k Božskému srdcu Ježišovmu

SO:  Prvá sobota v mesiaci, zahalenie kríža

 

                            

      

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
1.4..2019 Pondelok Bunetice 16:30 spoveď

17:00

Boliarov 16:30spoveď

17:00

1.4.2019 Pondelok Opiná 17:30 spoveď

18:00

Bačkovík 17:30 spov.

18:00

2.4..2019 Utorok Herľany 17:15 spoveď

18:00

3.4.2019 Streda Čižatice 17:15 spoveď

18:00

4.4.2019 Štvrtok Bačkovík

8:00

5.4.2019 Piatok Kecerovce 17:00 spoveď

18:00

17:30 krížová cesta
.
6.4.2019 Sobota Herľany

18:00

Čižatice

19:00

.
7.4. 2019 Nedeľa Opiná

8:00

Bačkovík

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Vtáčkovce

11:00

Boliarov

11:00

.

Počas pôstu konáme pobožnosť krížovej cesty v nedeľu a v piatok. Čas podľa vlastnej dohody.

Poznámka: Čižatice – 7.4.2019 o 14:00, krížová cesta po dedine. Po jej skončení pokračuje duchovný program bratov evanjelikov v kultúrnom dome. Všetci ste srdečne pozvaní.

Kategorie: Oznamy