Liturgický prehľad od 13.5.2019 do 19.5.2019

 

PO: Blahoslavená Panna Mária Fatimská – Ľubovoľná spomienka

UT: Svätého Mateja, apoštola – Sviatok

ST: Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka – Spomienka

SO: Svätého Jána I., pápeža a mučeníka – Ľubovoľná spomienka

 

Dnes je zbierka na seminár, za milodary úprimné Pán Boh zaplať

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
13.5.2019 Pondelok Opiná

8:00

14.5.2019 Utorok Herľany

18:30

15.5.2019 Streda Čižatice

18:30

16.5.2019 Štvrtok Bunetice

18:00

17.5.2019 Piatok Kecerovce

18:00

.
18.5.2019 Sobota Vtáčkovce

18:00

Herľany

19:00

.
19.5.2019 Nedeľa Bačkovík

8:00

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

.
Kategorie: Oznamy