Sídlo:

Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava Kecerovce
044 47 Kecerovce 148

Správca farnosti:   ThLic.  František Slovák  

Kontakty:

telefón: 055 6990 433
email: kecerovce@rimkat.sk

úradné hodiny:

pondelok:           15.oo     -  17.oo hod.
streda:                 14.oo    -  17.oo hod.
piatok:                 15.oo   -  17.oo hod.                                                    

Členovia  ekonomickej rady:

Farár:                    ThLic. František Slovák
Kecerovce:           Dreisig  Vladimír
Opiná:                   Takáč Marián
Boliarov:                Ing. Forgáč Ladislav
Čižatice:                Pavol  Soták
Herľany:                Marián Varga
Bačkovík:              Forgáč  Ladislav
Bunetice:              Taiš Peter
menovaná:           Ing. Zuzana Forgáčová
menovaný:           Pavol Kováč