Liturgický prehľad 29.4.2019 do 5.5.2019

 

PO: Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, Patrónky Európy – Sviatok

UT: Svätého Pia V., pápeža – Ľubovoľná spomienka

ST:   Svätého Jozefa, robotníka – Ľubovoľná spomienka

ŠT:   Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi – Spomienka

PI:   Svätého Filipa a Jakuba, apoštolov – Sviatok, prvý piatok v mesiaci

SO: Svätého Floriána, mučeníka – Ľubovoľná spomienka, prvá sobota v mesiaci

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
29.4.2019 Pondelok Opiná

8:30

8:00 svätá spoveď
30.4.2019 Utorok Herľany

18:30

17:45 svätá spoveď  
1.5.2019 Streda Čižatice

8:30

8:00 svätá spoveď  
2.5.2019 Štvrtok Bunetice 18:00 spoveď

18:30

Boliarov 17:00 spov.

17:30

2.5.2019 Štvrtok Bačkovík 18:00 spov.

18:30

3.5.2019 Piatok Kecerovce 17:45 spoveď

18:30

.
4.5.2019 Sobota  Boliarov

17: 30

Bunetice

18:30

.
5.5.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Nedeľa Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Nedeľa Vtáčkovce

11:00

Čižatice

11:00

.

UPLNÉ ODPUSTKY: Kto si dnes, 28.4.2019 pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole, alebo kaplnke, nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov, svätá spoveď, sväté prijímanie, pomodlí sa na úmysel Sv. Otca Otče náš, Verím v Boha, pridá nábožný vzdych Milosrdný Ježišu dôverujem v Teba môže získať úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očistci.

Poznámka: Májovú pobožnosť sa modlíme podľa vlastnej dohody

Kategorie: Oznamy