Liturgický prehľad 17.4.2023 do 23.4.2023

 

Všetky dni týždňa sú féria

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
17.4.2023 Pondelok Opiná

9:00

18.4.2023 Utorok Herľany

18:00

19.4.2023 Streda Čižatice

18:00

20.4.2023 Štvrtok Bačkovík

18:00

21.4.2023 Piatok Kecerovce

18:00

.
22.4.2023 Sobota  Vtáčkovce

17: 00

Čižatice

18:00

.
23.4.2023 Nedeľa Bačkovík

8:00

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Herľany

11:00

Boliarov

11:00

.

 

ÚPLNÉ ODPUSTKY: Kto si dnes, 16.4.2023 pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole, alebo kaplnke, nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov, svätá spoveď, sväté prijímanie, pomodlí sa na úmysel Sv. Otca Otče náš, Verím v Boha, pridá nábožný vzdych Milosrdný Ježišu dôverujem Ti, môže získať úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očistci.

 

Kategorie: Oznamy