• - Dnes 7.1.2024, v nedeľu sa končí vianočné obdobie a začína cezročné obdobie.
  • - Na budúcu nedeľu je zbierka na Pastoráciu mládeže ACM/UPC.

 

Pondelok       8.1.

Féria

17.00

18.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok          9.1.

Féria

17.00

18.00

Boliarov

Herľany

   

Streda       10.1.

Féria

       

Štvrtok     11.1.

Féria

17.00

18.00

Bunetice

Čižatice

   

Piatok       12.1.

Féria

17.00

Kecerovce    

Sobota     13.1.

Féria, P.Márie v sobotu

17.00

18.00

Vtáčkovce

Herľany

   

Nedeľa     14.1.

 2. nedeľa rok B

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Boliarov

8.00

9.30

11.00

Bačkovík

Bunetice

Čižatice

Kategorie: Oznamy